Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 5. meede

COVID-19 pandeemia ajal pidid paljud haridus- ja koolitusasutused kogu Euroopa Liidus ja mujal minema kiiresti üle veebipõhisele ja kaugõppele.

Paljudel tekkis sellega seoses probleeme, sest olukord nõudis uute oskuste, vahendite, ressursside ja pedagoogiliste lähenemisviiside omandamist ja rakendamist. 

Selleks et kasutada tõhusalt ära selle perioodi jooksul saadud kogemusi, sealhulgas selle kohta, kuidas kasutada digitehnoloogiat hariduse ja koolituse kvaliteedi ja kaasavuse parandamiseks, on vaja pidevat planeerimist ja järelevalvet, toetust, ressursse ja suuniseid. 

Eesmärgid 

Rahastada programmi Erasmus+ kaudu koostööprojekte, millega toetatakse haridus- ja koolitusasutuste, sealhulgas alg- ja keskkoolide, kutseharidus- ja -koolitusasutuste ning kõrgharidus- ja täiskasvanuharidusasutuste digiülemineku kavandamist.

Luua Erasmus+ õpetajate akadeemiad, et toetada digiõppe metoodika ja digivahendite (sealhulgas juurdepääsetava ja abistava tehnoloogia) loomist õpetajate jaoks ning nende vahendite rakendamist.

Käivitada 2021. aasta sügisel uus veebipõhine eneseanalüüsi vahend SELFIE õpetajatele, mis põhineb haridustöötajate digipädevuse Euroopa raamistikul. Vahend aitab õpetajatel kindlaks teha oma digioskuste tugevad küljed ja vajakajäämised ning kavandada täiendkoolitust. 

Põhitegevused

  • Toetada haridus- ja koolitusasutuste digiülemineku kavasid Erasmus+ koostööprojektide kaudu 
  • Luua Erasmus+ õpetajate akadeemiad, et toetada koostööd ning pakkuda õpetajatele ja koolitajatele ametialase arengu võimalusi
  • Käivitada õpetajatele mõeldud SELFIE veebipõhine enesehindamisvahend, et aidata õpetajatel (töörühmadel) ühiselt välja selgitada digipädevuste tugevad küljed ja vajakajäämised

Oodatavad tulemused

  • Haridusasutuste digisuutlikkuse paranemine
  • Õpetajatele ja haridustöötajatele ametialase arengu võimaluste pakkumine 
  • Õpetajate toetamine nende digioskuste tugevate külgede ja vajakajäämiste kindlakstegemisel 

Ajakava

Erasmus+ koostööprojektid 

2021. aasta aprillis käivitati osana Erasmus+ üldisest konkursikutsest (2. põhimeede) selliste koostööprojektide rahastamine, mis keskenduvad digiõppe kavandamisele formaalhariduse, kutsehariduse ja -koolituse, täiskasvanuhariduse ja kõrghariduse valdkonnas.

Rahastamine tehakse kättesaadavaks programmi Erasmus+ iga-aastase üldise konkursikutse raames kuni 2027. aastani.

Lisateavet saab Erasmus+ programmijuhendist.

Erasmus+ õpetajate akadeemiad 

Konkursikutse üksikasjad on esitatud Erasmus+ 2021. aasta programmijuhendis. 

Lisateavet saab ka 10. juuni 2021. aasta teabekoosoleku salvestusest Erasmus+ õpetajate akadeemia 2021. aasta rahastamistaotluste esitamise kohta. 

SELFIE õpetajatele 

  • Aprill 2021 – vahendit katsetatakse Itaalias, Portugalis, Leedus, Eestis ja Iirimaal 
  • Mai–september 2021 – õpetajatele mõeldud SELFIE katseprojekti andmete ja tagasiside analüüs, vahendi edasiarendamine 
  • Oktoober 2021 – vahendi käivitamine kõigis 24 ELi ametlikus keeles

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.