Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 5. meede

haridus- ja koolitusasutuste digipöörde kavad

COVID-19 pandeemia ajal pidid paljud haridus- ja koolitusasutused kogu Euroopa Liidus ja mujal minema kiiresti üle veebipõhisele ja kaugõppele.  

Paljudel tekkis sellega seoses probleeme, sest olukord nõudis uute oskuste, vahendite, ressursside ja pedagoogiliste lähenemisviiside omandamist ja rakendamist. 

Selleks et kasutada tõhusalt ära selle perioodi jooksul saadud kogemusi, sealhulgas selle kohta, kuidas kasutada digitehnoloogiat hariduse ja koolituse kvaliteedi ja kaasavuse parandamiseks, on vaja pidevat planeerimist ja järelevalvet, toetust, ressursse ja suuniseid. 

Eesmärgid 

Rahastada programmi Erasmus+ kaudu koostööprojekte, millega toetatakse haridus- ja koolitusasutuste, sealhulgas alg- ja keskkoolide, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidusasutuste digipöörde kavandamist.

Luua Erasmus+ õpetajate akadeemiad et toetada digiõppe metoodika ja digivahendite (sealhulgas juurdepääsetava ja abistava tehnoloogia) loomist õpetajate jaoks ning nende vahendite rakendamist.

2021. aasta sügisel käivitati ka uus veebipõhine eneseanalüüsi vahend SELFIE for Teachers, mis põhineb haridustöötajate digipädevuse Euroopa raamistikul. Vahend aitab õpetajatel kindlaks teha oma digioskuste tugevad küljed ja vajakajäämised ning kavandada täiendkoolitust. 

Põhitegevused  

  • Toetada haridus- ja koolitusasutuste digipöörde kavasid Erasmus+ koostööprojektide kaudu
  • Luua Erasmus+ õpetajate akadeemiad, et toetada koostööd ning pakkuda õpetajatele ja koolitajatele ametialase arengu ja koostöö võimalusi
  • Käivitada veebipõhine enesehindamisvahend SELFIE for Teachers, et aidata õpetajatel (õpetajate rühmadel) ühiselt välja selgitada digipädevuste tugevad küljed ja vajakajäämised.

Oodatavad tulemused

  • Haridus- ja koolitusasutuste digisuutlikkuse paranemine
  • Õpetajatele ja koolitajatele ametialase arengu võimaluste pakkumine
  • Õpetajate toetamine nende digioskuste tugevate külgede ja vajakajäämiste kindlakstegemisel

Ajakava

Erasmus+ koostööprojektid 

Osana Erasmus+ üldisest konkursikutsest (2. põhimeede) käivitati selliste koostööprojektide rahastamine, mis keskenduvad digiõppe kavandamisele kooli-, kutse-, täiskasvanu- ja kõrghariduse valdkonnas.

Rahastamine tehakse kättesaadavaks programmi Erasmus+ iga-aastase üldise konkursikutse raames kuni 2027. aastani.

Lisateavet saab Erasmus+ programmijuhendist.

Erasmus+ õpetajate akadeemiad 

Erasmus+ õpetajate akadeemiad püüavad luua Euroopa partnerlusi ning edendada koostööd õpetajaharidusasutuste ja koolitusteenuse osutajate vahel. Akadeemiad on kavandatud mitmekeelsuse, keeleteadlikkuse ja kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks.

Nende eesmärk on parandada õpetajate toetamist kutsealal tegutsemise algusaastatel ja edendada pidevat ametialast arengut kogu nende karjääri jooksul.

Konkursikutse üksikasjad on esitatud Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendis

Lisateavet saab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidilt ning rahastamis- ja hankevõimaluste portaalist.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud viimaseid uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.