Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 5

Tijdens de coronacrisis moesten heel wat onderwijs- en opleidingsinstellingen in de hele Europese Unie (EU) en daarbuiten snel overschakelen op online- en afstandsonderwijs.

Veel instellingen worstelden met de uitdagingen van het afstandsonderwijs, een oplossing waarvoor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe vaardigheden, instrumenten, middelen en pedagogische benaderingen onontbeerlijk was. 

Om echte lessen te trekken uit die periode, bijvoorbeeld hoe digitale technologieën kunnen worden ingezet om de kwaliteit en inclusiviteit van onderwijs en opleiding te verbeteren, zijn permanente planning en monitoring, ondersteuning, middelen en begeleiding nodig. 

Doelstellingen 

Het Erasmus+-programma biedt financiering voor samenwerkingsprojecten om de digitale transformatie in onderwijs- en opleidingsinstellingen te helpen plannen, bijvoorbeeld voor lagere en middelbare scholen, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs en instellingen voor volwassenenonderwijs.

Via de oprichting van de Erasmus+ Teacher Academies worden de uitwerking en toepassing van digitale onderwijsmethoden en expertise omtrent het gebruik van digitale instrumenten voor leraren verder ondersteund, met inbegrip van toegankelijke en ondersteunende technologieën.

In het najaar van 2021 zal er ook een nieuw online-instrument voor zelfreflectie, SELFIE voor leerkrachten, worden gelanceerd, dat gebaseerd is op het Europees kader voor de digitale competentie van leerkrachten. Dit instrument zal leerkrachten helpen hun sterke punten en lacunes in hun digitale competenties vast te stellen en bijscholing te plannen. 

Belangrijkste activiteiten

  • de digitale transformatieplannen van onderwijs- en opleidingsinstellingen ondersteunen via samenwerkingsprojecten in het kader van Erasmus+ 
  • de Erasmus+ Teacher Academies oprichten om samenwerking te ondersteunen en onderwijspersoneel kansen op professionele ontwikkeling te bieden
  • het online-instrument voor zelfbeoordeling, SELFIE voor leerkrachten, lanceren om (teams van) leerkrachten te helpen samen de sterke punten en de lacunes in hun digitale competenties vast te stellen

Verwachte resultaten

  • grotere digitale capaciteit in onderwijsinstellingen
  • aanbod aan professionele ontwikkelingskansen voor onderwijspersoneel 
  • leerkrachten ondersteunen bij het vaststellen van hun sterke punten en lacunes in hun digitale vaardigheden 

Timing

Samenwerkingsprojecten in het kader van Erasmus+ 

Als onderdeel van de algemene oproep in het kader van Erasmus+ (onder kernactie 2) zijn in april 2021 financieringsmogelijkheden voor Erasmus+-samenwerkingsprojecten gelanceerd die gericht zijn op digitale planning voor schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

De financiering zal tot 2027 jaarlijks beschikbaar worden gesteld in het kader van de jaarlijkse algemene oproep van Erasmus+.

Raadpleeg de Erasmus+-programmagids voor meer informatie.

Erasmus+ Teacher Academies 

De details van deze oproep zijn te vinden in de programmagids van Erasmus+ voor 2021. 

Meer informatie is ook beschikbaar in de opname van de informatiesessie van 10 juni 2021 over de oproep voor 2021 tot het indienen van financieringsvoorstellen voor de Erasmus+ Teacher Academies. 

SELFIE voor leerkrachten 

  • april 2021 — test van het instrument in Italië, Portugal, Litouwen, Estland en Ierland 
  • mei tot september 2021 — analyse van de gegevens en feedback van SELFIE voor leerkrachten, verdere ontwikkeling van het instrument 
  • oktober 2021 — lancering van het instrument in alle 24 officiële EU-talen

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Volg @EUDigitalEdu op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.


Afbeelding: © Europese Unie, 2021.