Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 5

Covid-19-pandemian takia oppilaitokset EU:n alueella ja sen ulkopuolella joutuivat siirtymään lyhyellä varoitusajalla verkko- ja etäopetukseen.

Uusia taitoja, välineitä, resursseja ja pedagogisia menetelmiä piti kehittää ja omaksua nopeasti, mikä teki etäopetuksesta haastavaa. 

Tarvitaan jatkuvaa suunnittelua ja seurantaa sekä tukea, resursseja ja ohjausta, jotta voimme hyödyntää tehokkaasti näistä kokemuksista saatuja tietoja esimerkiksi siitä, miten digitaaliteknologialla voidaan parantaa koulutuksen laatua ja osallistavuutta. 

Tavoitteet 

Erasmus+ -ohjelma rahoittaa yhteistyöhankkeita, joilla tuetaan digitaalisen muutoksen suunnittelua muun muassa perus- ja toisen asteen oppilaitoksissa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja aikuiskoulutuslaitoksissa.

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnoilla tuetaan opettajien kouluttautumista digitaalisten opetusmenetelmien suunnittelussa ja soveltamisessa sekä digitaalisten välineiden käytössä, mukaan lukien esteetön ja avustava teknologia.

Lisäksi syksyllä 2021 käynnistetään verkossa toimiva itsearviointiväline SELFIE for Teachers, joka perustuu opettajien digitaalisia valmiuksia koskeviin eurooppalaisiin puitteisiin. Työkalu auttaa opettajia tunnistamaan digitaalisten taitojensa vahvuudet ja puutteet sekä suunnittelemaan jatkokouluttautumista. 

Keskeiset toimet

  • tuetaan oppilaitosten digitaalisen muutoksen suunnittelua Erasmus+ -yhteistyöhankkeilla 
  • perustetaan Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnot, joiden tarkoituksena on tukea yhteistyötä ja tarjota opettajille ja opetushenkilöstölle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen
  • käynnistetään verkossa toimiva SELFIE for Teachers -itsearviointityökalu, joka auttaa opettajia (tai opettajien tiimejä) tunnistamaan digitaalisten taitojensa vahvuudet ja puutteet yhteistyössä muiden kanssa

Odotettavissa olevat tulokset

  • oppilaitosten digitaalisten valmiuksien vahvistuminen
  • ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien tarjoaminen opettajille ja muulle opetushenkilöstölle 
  • opettajien tukeminen, jotta he voivat tunnistaa digitaalisiin taitoihinsa liittyvät vahvuudet ja puutteet 

Aikataulu

Erasmus+ -yhteistyöhankkeet 

Koulutuksen digitaalista muutosta tuetaan Erasmus+ -yhteistyöhankkeilla, joiden rahoitusmahdollisuuksista julkaistiin (avaintoimeen 2 kuuluva) yleinen ehdotuspyyntö huhtikuussa 2021. Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka koskevat kouluopetuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja korkeakoulujen digitaalista suunnittelua.

Rahoitusta voi hakea vastaamalla Erasmus+ -ohjelman yleiseen ehdotuspyyntöön, joka julkaistaan vuosittain vuoteen 2027 saakka.

Lisätietoja saat Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnot 

Teacher Academies -toimintoja koskeva ehdotuspyyntö on esitetty tarkemmin Erasmus+ -ohjelmaoppaassa 2021. 

Lisätietoja Erasmus+ Teacher Academies -toimintoon kuuluvien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista vuonna 2021 on rahoitusehdotuspyyntöjä koskevan tiedotustilaisuuden tallenteessa. Tiedotustilaisuus pidettiin 10. kesäkuuta 2021. 

Opettajien itsearviointiväline SELFIE 

  • Huhtikuu 2021 – SELFIE-välineen pilottitesti järjestetään Italiassa, Portugalissa, Liettuassa, Virossa ja Irlannissa 
  • Touko-syyskuu 2021 – analysoidaan SELFIE-pilotista saatuja tietoja ja palautetta ja kehitetään välinettä eteenpäin 
  • Lokakuu 2021 – väline julkaistaan kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä @EUDigitalEdu ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2021.