Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 5

Oppilaitosten tukeminen digitaalista muutosta koskevassa suunnittelussa

Covid-19-pandemian takia oppilaitokset EU:n alueella ja sen ulkopuolella joutuivat siirtymään lyhyellä varoitusajalla verkko- ja etäopetukseen.  

Uusia taitoja, välineitä, resursseja ja pedagogisia menetelmiä piti kehittää ja omaksua nopeasti, mikä teki etäopetuksesta haastavaa. 

Jotta voimme hyödyntää tehokkaasti näistä kokemuksista saatuja oppeja esimerkiksi siitä, miten digitaaliteknologialla voidaan parantaa koulutuksen laatua ja osallistavuutta, tarvitaan jatkuvaa suunnittelua ja seurantaa sekä tukea, resursseja ja ohjausta. 

Tavoitteet 

Erasmus+ -ohjelma rahoittaa yhteistyöhankkeita, joilla tuetaan digitaalisen muutoksen suunnittelua muun muassa perus- ja toisen asteen oppilaitoksissa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja aikuiskoulutuslaitoksissa.

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnoilla tuetaan opettajien kouluttautumista digitaalisten opetusmenetelmien suunnittelussa ja soveltamisessa sekä digitaalisten välineiden käytössä, mukaan lukien esteetön ja avustava teknologia.

Lisäksi syksyllä 2021 käynnistettiin uusi verkossa toimiva itsearviointiväline SELFIE for Teachers, joka perustuu opettajien digitaalisia valmiuksia koskeviin eurooppalaisiin puitteisiin. Työkalu auttaa opettajia tunnistamaan digitaalisten taitojensa vahvuudet ja puutteet sekä suunnittelemaan jatkokouluttautumista. 

Keskeiset toimet  

  • tuetaan oppilaitosten digitaalisen muutoksen suunnittelua Erasmus+ -yhteistyöhankkeilla
  • perustetaan Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnot, joiden tarkoituksena on tukea yhteistyötä ja tarjota opettajille ammatillisia kehittymismahdollisuuksia
  • käynnistetään verkossa toimiva SELFIE for Teachers -itsearviointityökalu, joka auttaa opettajia (tai opettajien tiimejä) tunnistamaan digitaalisten taitojensa vahvuudet ja puutteet yhteistyössä muiden kanssa.

Odotetut tulokset

  • oppilaitosten digitaaliset valmiudet vahvistuvat
  • opettajat ja muu opetushenkilöstö saavat mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen
  • opettajat saavat valmiuksia oppia paremmin tunnistamaan digitaalisiin taitoihinsa liittyvät vahvuudet ja puutteet.

Aikataulu

Erasmus+ -yhteistyöhankkeet 

Koulutuksen digitaalista muutosta tuetaan Erasmus+ -yhteistyöhankkeilla. Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka koskevat kouluopetuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja korkeakoulujen digitaalista suunnittelua. Rahoitusmahdollisuudet ovat saatavilla osana yleistä Erasmus+ -ehdotuspyyntöä (avaintoimi 2).

Rahoitusta voi hakea vastaamalla Erasmus+ -ohjelman yleiseen ehdotuspyyntöön, joka julkaistaan vuosittain vuoteen 2027 saakka.

Lisätietoja on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Erasmus+ Teacher Academies -toiminto 

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnon tavoitteena on luoda eurooppalaisia kumppanuuksia sekä lisätä yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten ja koulutuksen tarjoajien välillä. Teacher Academies -toiminnoilla edistetään monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Niillä pyritään parantamaan varhaiskasvatuksen opettajille annettavaa tukea ja vahvistamaan opettajien ammatillista kehitystä heidän koko työuransa aikana.

Ehdotuspyynnön tiedot on esitetty tarkemmin vuoden 2022 Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. 

Lisätietoja on Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) verkkosivuilla sekä rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal).

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Seuraa tiliämme X-palvelussa (entinen Twitter) EUDigitalEducation, niin saat uusimmat tiedot näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.