Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 5. ukrep

Načrti za digitalno preobrazbo za institucije za izobraževanje in usposabljanje

Med pandemijo COVID-19 je moralo veliko institucij za izobraževanje in usposabljanje po Evropski uniji(EU) in zunaj nje v kratkem času preiti na spletno poučevanje in poučevanje na daljavo.  

Številne so se pri tem spopadale z izzivi učenja na daljavo, za katero sta bila potrebna razvoj in uporaba novih znanj in spretnosti, orodij, virov in pedagoških pristopov. 

Učinkovitost pridobljenih izkušenj v tem obdobju, kamor med drugim spada tudi uporaba digitalnih tehnologij za izboljšanje kakovosti in vključenosti izobraževanja in usposabljanja, je odvisna od trenutnega načrtovanja in spremljanja, podpore, virov in smernic. 

Cilji 

V okviru programa Erasmus+ je zagotovljeno financiranje projektov sodelovanja, ki podpirajo načrtovanje digitalne preobrazbe institucij za izobraževanje in usposabljanje, med drugim osnovnih in srednjih šol, institucij za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter institucij za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Ustanavljajo se učiteljske akademijeErasmus+, katerih namen je še naprej podpirati oblikovanje in uporabo digitalne pedagogike in strokovnega znanja pri uporabi digitalnih orodij za učitelje, vključno z dostopnimi in podpornimi tehnologijami.

Jeseni 2021 je bilo vzpostavljeno tudi novo spletno orodje za samoocenjevanje, SELFIE for TEACHERS, ki je zasnovano na evropskem okviru digitalnih kompetenc izobraževalcev. To orodje bo učiteljem pomagalo odkriti prednosti in pomanjkljivosti njihovih digitalnih kompetenc, da bodo lahko načrtovali nadaljnje usposabljanje. 

Ključne dejavnosti  

  • podpreti načrte institucij za izobraževanje in usposabljanje za digitalno preobrazbo v okviru projektov sodelovanja Erasmus+;
  • ustanoviti učiteljske akademije Erasmus+ za podporo sodelovanju in zagotovitev priložnosti za strokovno izpopolnjevanje učiteljev in sodelovanje med učitelji in izobraževalci;
  • vzpostaviti spletno orodje za samoocenjevanje, SELFIE for TEACHERS, ki bo učiteljem in skupinam učiteljev pomagalo, da skupinsko prepoznajo prednosti in pomanjkljivosti svojih digitalnih kompetenc.

Pričakovani rezultati

  • izboljšana digitalna zmogljivost v institucijah za izobraževanje in usposabljanje;
  • zagotovitev priložnosti za strokovno izpopolnjevanje učiteljev in trenerjev;
  • podpora učiteljem, da prepoznajo prednosti in pomanjkljivosti svojih digitalnih znanj in spretnosti.

Časovnica

Projekti sodelovanja v okviru programa Erasmus+ 

V okviru splošnega razpisa Erasmus+ (pod ključnim ukrepom 2) so na voljo možnosti financiranja projektov sodelovanja v okviru programa Erasmus+, ki so namenjeni digitalnemu načrtovanju na področjih šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih ter visokošolskega izobraževanja.

Financiranje bo na voljo vsako leto do leta 2027 z letnim splošnim razpisom Erasmus+.

Več informacij je na voljo v Vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Učiteljske akademije Erasmus+ 

Učiteljske akademije Erasmus+ si prizadevajo za oblikovanje evropskih partnerstev in spodbujanje sodelovanja med institucijami za izobraževanje učiteljev in ponudniki usposabljanja. Akademije so ustanovljene za spodbujanje večjezičnosti, jezikovne ozaveščenosti in kulturne raznolikosti.

Njihov cilj je izboljšati podporo učiteljem v prvih letih njihove poklicne poti in okrepiti stalni strokovni razvoj skozi njihovo celotno poklicno pot.

Podrobnosti tega razpisa so predstavljene v Vodniku za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. 

Dodatne informacije so na voljo na spletišču Evropske agencije za izobraževanje in kulturo ter na portalu za financiranje in razpise.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, nam lahko pišete po elektronski pošti na naslov EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.