Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 5

Pjanijiet ta’ trasformazzjoni diġitali għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Matul il-pandemija tal-COVID-19, numru kbir ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Unjoni Ewropea (UE) u lil hinn kellhom jaqilbu għat-tagħlim online u mill-bogħod.  

Ħafna ħabbtu wiċċhom mal-isfidi tat-tagħlim mill-bogħod, li kien jeħtieġ l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ ħiliet, għodod, riżorsi u approċċi pedagoġiċi ġodda. 

Biex nibbenefikaw mil-lezzjonijiet li tgħallimna matul dan il-perjodu, inkluż kif nużaw it-teknoloġiji diġitali biex intejbu l-kwalità u l-inklużività tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jeħtieġ ippjanar u monitoraġġ kontinwi, appoġġ, riżorsi u gwida. 

Objettivi 

Il-programm Erasmus+ jipprovdi finanzjament għal proġetti ta’ kooperazzjoni li jappoġġjaw l-ippjanar tat-trasformazzjoni diġitali tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-iskejjel primarji u sekondarji, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET), l-edukazzjoni għolja u l-istituzzjonijiet ta’ tagħlim għall-adulti.

L-Akkademji tal-Għalliema ta’ Erasmus+ qed jiġu stabbiliti biex ikomplu jappoġġjaw il-ħolqien u l-applikazzjoni ta’ pedagoġiji diġitali u ta’ għarfien espert fl-użu ta’ għodod diġitali għall-għalliema, inklużi teknoloġiji aċċessibbli u ta’ assistenza.

Fil-ħarifa tal-2021 tnediet ukoll għodda ġdida ta’ awtoriflessjoni online, SELFIE għall-Għalliema, ibbażata fuq il-Qafas Ewropew għall-Kompetenza Diġitali għall-Edukaturi. Din l-għodda se tgħin lill-għalliema jidentifikaw il-punti tajbin u l-lakuni fil-kompetenzi diġitali tagħhom u biex jippjanaw għal aktar taħriġ. 

Attivitajiet ewlenin  

  • l-appoġġ għall-pjanijiet ta’ trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni u t-taħriġ permezz ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni ta’ Erasmus+
  • il-twaqqif ta’ Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ biex jappoġġjaw il-kollaborazzjoni u jipprovdu opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali għall-għalliema u kooperazzjoni bejn l-għalliema u l-edukaturi
  • it-tnedija tal-għodda ta’ awtovalutazzjoni online SELFIE għall-Għalliema biex tgħin lil (timijiet ta’) għalliema jidentifikaw b’mod kollaborattiv il-punti tajbin u l-lakuni fil-kompetenzi diġitali tagħhom.

Riżultati mistennija

  • kapaċità diġitali msaħħa għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ
  • għoti ta’ opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali għall-għalliema u t-trainers
  • appoġġ għall-għalliema biex jidentifikaw il-punti tajbin u l-lakuni fil-ħiliet diġitali tagħhom

Kronoloġija

Proġetti ta’ kooperazzjoni Erasmus+ 

L-opportunitajiet ta’ finanzjament għall-proġetti ta’ kooperazzjoni tal-Erasmus+ li jiffukaw fuq l-ippjanar diġitali fl-oqsma tal-edukazzjoni skolastika, il-VET, it-tagħlim għall-adulti u l-edukazzjoni għolja huma disponibbli bħala parti mis-sejħa ġenerali tal-Erasmus+ (taħt l-Azzjoni Ewlenija 2).

Il-finanzjament se jkun disponibbli kull sena taħt is-sejħa ġenerali annwali tal-Erasmus+ sal-2027.

Iċċekkja l-gwida tal-programm Erasmus+ għal aktar informazzjoni.

Akkademji tal-Għalliema ta’ Erasmus+ 

L-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ ifittxu li joħolqu sħubijiet Ewropej u jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tal-għalliema u l-fornituri tat-taħriġ. L-Akkademji huma stabbiliti biex iħaddnu l-multilingwiżmu, l-għarfien tal-lingwi u d-diversità kulturali.

Huma għandhom l-għan li jtejbu l-appoġġ għall-għalliema fl-ewwel snin tal-professjoni u jsaħħu l-iżvilupp professjonali kontinwu matul il-karrieri tagħhom.

Id-dettalji ta’ din is-sejħa huma ppreżentati fil-gwida tal-programm Erasmus+ tal-2022. 

Aktar informazzjoni tinstab fis-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura u fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u Offerti.

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana permezz tal-email fuq EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Segwi EUDigitalEducation fuq Twitter għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.