Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 5

Během pandemie COVID-19 muselo velké množství vzdělávacích a školicích institucí v Evropské unii (EU) i mimo ni rychle přejít na on-line a distanční výuku.

Mnohé z nich se potýkaly s problémy výuky na dálku, která vyžadovala rozvíjení a uplatňování nových dovedností, nástrojů, zdrojů a pedagogických přístupů. 

Pro efektivní využití zkušeností získaných v tomto období, včetně toho, jak pomocí digitálních technologií zvýšit kvalitu a inkluzivitu vzdělávání a odborné přípravy, je třeba průběžné plánování a sledování, podpora, zdroje a poradenství. 

Cíle 

Program Erasmus+ poskytuje finanční prostředky na projekty spolupráce, které podporují plánování digitální transformace institucí vzdělávání a odborné přípravy, včetně základních a středních škol, odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání a institucí pro vzdělávání dospělých.

Za účelem hlubší podpory vytváření a uplatňování digitálních pedagogik a odborných znalostí při používání digitálních nástrojů pro učitele, včetně přístupných a pomocných technologií, jsou zřizovány Pedagogické akademie Erasmus+.

Na podzim 2021 bude také spuštěn nový on-line nástroj pro sebehodnocení SELFIE pro učitele, založený na evropském rámci digitálních kompetencí pro pedagogy. Tento nástroj pomůže učitelům odhalit silné stránky a nedostatky v jejich digitálních kompetencích a naplánovat další vzdělávání. 

Hlavní činnosti

  • podpora plánů digitální transformace institucí vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím projektů spolupráce v rámci programu Erasmus+ 
  • zřízení pedagogických akademií Erasmus+ na podporu spolupráce a poskytování příležitostí k profesnímu rozvoji učitelů a vychovatelů
  • spuštění on-line nástroje pro sebehodnocení SELFIE pro učitele, který pomůže učitelům (týmům učitelů) společně odhalit silné stránky a nedostatky v jejich digitálních kompetencích

Očekávané výsledky

  • posílení digitální kapacity vzdělávacích institucí
  • poskytování příležitostí k profesnímu rozvoji učitelů a pedagogů 
  • pomoc učitelům při odhalování silných stránek a nedostatků v jejich digitálních dovednostech 

Časové rozvržení

Projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ 

V dubnu 2021 byly jako součást obecné výzvy programu Erasmus+ (v rámci klíčové akce 2) představeny možnosti financování projektů spolupráce v rámci programu Erasmus+ zaměřených na digitální plánování v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a vysokoškolského vzdělávání.

Finanční prostředky budou v rámci každoroční obecné výzvy programu Erasmus+ poskytovány jednou ročně až do roku 2027.

Více informací najdete v příručce k programu Erasmus+.

Pedagogické akademie Erasmus+ 

Podrobnosti o této výzvě jsou uvedeny v příručce k programu Erasmus+ na rok 2021. 

Další informace jsou k dispozici také v záznamu informačního setkání z 10. června 2021 o výzvě k předkládání návrhů na financování pedagogických akademií Erasmus+ na rok 2021. 

SELFIE pro učitele 

  • Duben 2021 – pilotní testování nástroje v Itálii, Portugalsku, Litvě, Estonsku a Irsku 
  • Květen – září 2021 – analýza dat a zpětné vazby z pilotního projektu SELFIE pro učitele, další vývoj nástroje 
  • Říjen 2021 – spuštění nástroje ve všech 24 úředních jazycích EU

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.