Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 5

Plány digitální transformace institucí vzdělávání a odborné přípravy

Během covidové pandemie muselo velké množství vzdělávacích a školicích institucí v Evropské unii (EU) i mimo ni rychle přejít na online a distanční výuku.  

Mnohé z nich se potýkaly s problémy výuky na dálku, která vyžadovala rozvíjení a uplatňování nových dovedností, nástrojů, zdrojů a pedagogických přístupů. 

Pro efektivní využití zkušeností získaných v tomto období, včetně toho, jak pomocí digitálních technologií zvýšit kvalitu a inkluzivitu vzdělávání a odborné přípravy, je třeba průběžné plánování a sledování, podpora, zdroje a poradenství. 

Cíle 

Program Erasmus+ poskytuje finanční prostředky na projekty spolupráce, které podporují plánování digitální transformace institucí vzdělávání a odborné přípravy, včetně základních a středních škol, odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání a institucí pro vzdělávání dospělých.

Za účelem hlubší podpory vytváření a uplatňování digitálních pedagogik a odborných znalostí při používání digitálních nástrojů pro učitele, včetně přístupných a pomocných technologií, jsou zřizovány  Pedagogické akademie Erasmus+.

Na podzim 2021 bude také spuštěn nový online nástroj pro sebehodnocení SELFIE pro učitele, založený na evropském rámci digitálních kompetencí pro pedagogy. Tento nástroj pomůže učitelům odhalit silné stránky a nedostatky v jejich digitálních kompetencích a naplánovat další vzdělávání. 

Hlavní činnosti  

  • podpora plánů digitální transformace institucí vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím projektů spolupráce v rámci programu Erasmus+
  • zřízení pedagogických akademií Erasmus+ na podporu spolupráce a poskytování příležitostí k profesnímu rozvoji učitelů a vychovatelů a spolupráci učitelů a dalších pedagogů
  • spuštění online nástroje pro sebehodnocení SELFIE pro učitele, který pomůže učitelům (týmům učitelů) společně odhalit silné stránky a nedostatky v jejich digitálních kompetencích

Očekávané výsledky

  • posílení digitální kapacity institucí poskytujících vzdělávání a odbornou přípravu
  • poskytování příležitostí k profesnímu rozvoji učitelů a školitelů
  • pomoc učitelům při odhalování silných stránek a nedostatků v jejich digitálních dovednostech

Časové rozvržení

Projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ 

Možnosti financování projektů spolupráce v rámci programu Erasmus+ zaměřených na digitální plánování v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a vysokoškolského vzdělávání jsou k dispozici v rámci obecné výzvy programu Erasmus+ (v rámci klíčové akce 2).

Finanční prostředky budou každoročně k dispozici v rámci obecné výzvy programu Erasmus+ do roku 2027.

Další informace jsou uvedeny v příručce k programu Erasmus+.

Pedagogické akademie Erasmus+ 

Účelem Pedagogických akademií Erasmus+ je vytvořit evropská partnerství a podporovat spolupráci mezi institucemi vzdělávání učitelů a poskytovateli odborné přípravy. Akademie jsou zřízeny tak, aby zohledňovaly mnohojazyčnost, jazykové povědomí a kulturní rozmanitost.

Jejich cílem je zlepšit podporu učitelů v raných stádiích jejich profesní dráhy a posílit nepřetržitý profesní rozvoj v celém jejím průběhu.

Podrobnosti k této výzvě najdete v příručce k programu Erasmus+ 2022. 

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské agentury pro vzdělávání a kulturu a na portálu pro financování a nabídková řízení.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese  EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu  EUDigitalEducation.