Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 5

Planer för digital omställning för skolor och lärosäten

Under covid-19-pandemin behövde många skolor och utbildningar i EU och övriga världen snabbt övergå till distans- och fjärrundervisning.  

Många hade svårt att anpassa sig till distansundervisningen som krävde nya färdigheter, verktyg, resurser och pedagogiska metoder. 

För att verkligen dra nytta av lärdomarna från den här tiden, till exempel hur digital teknik kan användas för att förbättra utbildningen och se till att alla inkluderas, krävs fortlöpande planering och övervakning, stöd, resurser och vägledning. 

Mål 

Programmet Erasmus+ ger bidrag till samarbetsprojekt som stöder den digitala omställningen i grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, universitet och högskolor och vuxenutbildningar.

Erasmus+ lärarakademier håller på att inrättas för att ge ytterligare stöd till att utveckla och tillämpa digital pedagogik och expertis i att använda digitala verktyg för lärare, bland annat tillgänglighetsteknik och tekniska hjälpmedel.

Hösten 2021 lanserades också ett nytt webbverktyg för självutvärdering – Selfie för lärare – som bygger på den europeiska referensramen för digital kompetens bland lärare. Verktyget ska hjälpa lärare att identifiera styrkor och luckor i sina digitala färdigheter och att planera sin fortbildning. 

Insatser  

  • Stödja utbildningsinstitutionernas digitaliseringsplaner via samarbetsprojekt inom Erasmus+.
  • Inrätta Erasmus+ lärarakademier för att stödja samarbete och ge lärare och utbildare möjligheter till yrkesutveckling och samarbete.
  • Lansera Selfie för lärare, ett webbverktyg för självutvärdering som ska hjälpa lärarna att tillsammans identifiera styrkor och luckor i sina digitala färdigheter.

Förväntade resultat

  • Förbättra utbildningsinstitutionernas digitala kapacitet.
  • Ge möjligheter till yrkesutveckling för lärare och utbildare.
  • Hjälpa lärarna att identifiera styrkor och luckor i sina digitala färdigheter.

Tidslinje

Samarbetsprojekt inom Erasmus+ 

Finansieringsmöjligheter för samarbetsprojekt inom Erasmus+ med fokus på digitalisering inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning utlyses i samband med den allmänna ansökningsomgången för Erasmus+ (under programområde 2).

Bidragen anslås genom de årliga ansökningsomgångarna för Erasmus+ fram till 2027.

Läs mer i programhandledningen för Erasmus+

Erasmus+ lärarakademier 

Erasmus+ lärarakademier går ut på att skapa europeiska partnerskap och främja samarbete mellan lärarhögskolor och andra utbildningsanordnare. Lärarakademierna ska jobba för flerspråkighet, språklig medvetenhet och kulturell mångfald.

Tanken är att förbättra stödet för nyblivna lärare och stärka fortbildningen under hela yrkeslivet.

Läs mer i programhandledningen för Erasmus+ 2022 

Du kan också läsa mer på Eaceas webbplats och på portalen för bidrag och upphandling.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation på X (tidigare Twitter) för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.