Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 5. mjera

Planovi za digitalnu transformaciju ustanova za obrazovanje i osposobljavanje

Tijekom pandemije bolesti COVID-19 velik broj ustanova za obrazovanje i osposobljavanje u Europskoj uniji i šire morao je brzo prijeći na nastavu na daljinu i putem interneta.  

Mnoge od njih teško su se prilagođavale učenju na daljinu, koje je zahtijevalo razvoj i primjenu novih vještina, alata, resursa i pedagoških pristupa. 

Kako bismo iskoristili iskustvo koje smo stekli pri korištenju digitalnih tehnologija i uz pomoć njih poboljšali kvalitetu i uključivost obrazovanja i osposobljavanja, moramo nastaviti planirati i pratiti situaciju te pružati potporu, resurse i smjernice. 

Ciljevi 

Iz programa Erasmus+ financiraju se projekti suradnje za planiranje digitalne transformacije ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, uključujući osnovne i srednje škole, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoka učilišta i ustanove za obrazovanje odraslih.

Otvaraju se akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+, koje će dodatno pridonijeti osmišljavanju i primjeni digitalnih pedagoških metoda i stručnog znanja prilikom upotrebe digitalnih alata za učitelje, uključujući dostupne i pomoćne tehnologije.

U jesen 2021. pokrenut je i novi internetski alat za samoprocjenu, SELFIE za učitelje i nastavnike, koji se temelji na Europskom okviru za digitalnu kompetenciju nastavnog osoblja. S pomoću tog alata nastavnici će moći prepoznati svoje jače i slabije digitalne kompetencije te planirati daljnje osposobljavanje. 

Glavne aktivnosti  

  • podržavanje projekata suradnje u okviru programa Erasmus+ u planovima za digitalnu transformaciju ustanova za obrazovanje i osposobljavanje
  • otvaranje akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ te poticanje suradnje i pružanje mogućnosti za stručno usavršavanje nastavnog osoblja te suradnje nastavnog osoblja i odgojno-obrazovnih djelatnika
  • uvođenje internetskog alata za samoprocjenu SELFIE za učitelje i nastavnike kako bi se njima i njihovim timovima pomoglo da zajednički utvrde svoje jače i slabije digitalne kompetencije

Očekivani rezultati

  • poboljšani digitalni kapaciteti ustanova za obrazovanje i osposobljavanje
  • mogućnost stručnog usavršavanja za nastavnike i predavače
  • potpora učiteljima i nastavnicima da prepoznaju svoje jače i slabije digitalne vještine

Vremenski okvir

Projekti suradnje u okviru programa Erasmus+ 

U općem pozivu na podnošenje prijedloga (ključna aktivnost 2) dostupne su mogućnosti financiranja projekata suradnje u okviru programa Erasmus+ za digitalno planiranje u području odgoja i općeg obrazovanja, SOO-a, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja.

Financijska sredstva bit će dostupna svake godine do 2027. u okviru godišnjeg općeg poziva na podnošenje prijedloga za Erasmus+.

Za više informacija pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ 

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ mjesto su za sklapanje europskih partnerstava i promicanje suradnje između ustanova za obrazovanje učitelja i nastavnika i pružatelja stručnih osposobljavanja. U njima se potiče višejezičnost, svijest o važnosti jezika i kulturna raznolikost.

Cilj im je dati više potpore nastavnicima koji se tek počinju baviti tim poslom i omogućiti kvalitetniji kontinuirani profesionalni razvoj tijekom njihova radnog vijeka.

Pojedinosti tog poziva navedene su u Vodiču kroz program Erasmus+ iz 2022. 

Više informacija možete pronaći na stranicama Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu te na portalu za mogućnosti financiranja i natječaje EU-a.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti e-poštom na EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite EUDigitalEducation na Twitteru za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.