Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 5. mjera

Tijekom pandemije bolesti COVID-19 velik broj ustanova za obrazovanje i osposobljavanje diljem Europske unije i šire morao je brzo prijeći na nastavu na daljinu i putem interneta.

Mnoge od njih teško su se prilagođavale učenju na daljinu, koje je zahtijevalo razvoj i primjenu novih vještina, alata, resursa i pedagoških pristupa. 

Kako bismo iskoristili iskustvo koje smo stekli pri korištenju digitalnih tehnologija i uz pomoć njih poboljšali kvalitetu i uključivost obrazovanja i osposobljavanja, moramo nastaviti planirati i pratiti situaciju te pružati potporu, resurse i smjernice. 

Ciljevi 

Iz programa Erasmus+ financiraju se projekti suradnje kojima se podupire planiranje digitalne transformacije ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, uključujući osnovne i srednje škole, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje i ustanove za obrazovanje odraslih.

Otvaraju se akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+, koje će dodatno pridonijeti osmišljavanju i primjeni digitalnih pedagoških metoda i stručnog znanja prilikom upotrebe digitalnih alata za učitelje, uključujući dostupne i pomoćne tehnologije.

U jesen 2021. pokrenut će se i novi internetski alat za samoprocjenu, SELFIE za učitelje i nastavnike, koji se temelji na Europskom okviru za digitalnu kompetenciju nastavnog osoblja. S pomoću tog alata nastavnici će moći prepoznati svoje jače i slabije digitalne kompetencije te planirati daljnje osposobljavanje. 

Glavne aktivnosti

  • podržavanje projekata suradnje u okviru programa Erasmus+ u planovima za digitalnu transformaciju ustanova za obrazovanje i osposobljavanje 
  • otvaranje akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ te poticanje suradnje i pružanje mogućnosti za stručno usavršavanje nastavnog osoblja i odgojno-obrazovnih djelatnika
  • uvođenje internetskog alata za samoprocjenu SELFIE za učitelje i nastavnike kako bi se njima i njihovim timovima pomoglo da zajednički utvrde svoje jače i slabije digitalne kompetencije

Očekivani rezultati

  • poboljšani digitalni kapaciteti obrazovnih ustanova
  • mogućnost stručnog usavršavanja za nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike 
  • potpora učiteljima i nastavnicima da prepoznaju svoje jače i slabije digitalne vještine 

Vremenski okvir

Projekti suradnje u okviru programa Erasmus+ 

U travnju 2021. u općem pozivu na podnošenje prijedloga (ključna aktivnost 2) uvedene su mogućnosti financiranja projekata suradnje u okviru programa Erasmus+ za digitalno planiranje u području odgoja i općeg obrazovanja, SOO-a, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja.

Sredstva će se stavljati na raspolaganje svake godine do 2027. u sklopu općeg poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+.

Za više informacija pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ 

Pojedinosti ovog poziva navedene su u Vodiču kroz program Erasmus+ iz 2021. 

Za više informacija pogledajte snimku informativnog sastanka od 10. lipnja 2021. o pozivima na podnošenje prijedloga za financiranje akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ za 2021. 

SELFIE za učitelje i nastavnike 

  • travanj 2021. – pilot-testiranje alata u Italiji, Portugalu, Litvi, Estoniji i Irskoj 
  • od svibnja do rujna 2021. – analiza podataka i povratnih informacija iz pilot-testiranja alata SELFIE za učitelje i nastavnike, njegov daljnji razvoj 
  • listopad 2021. – pokretanje alata na sva 24 službena jezika EU-a

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti putem e-pošte na:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2021.