Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 11 veiksmas

Tarpvalstybinis duomenų rinkimas ir ES tikslas dėl moksleivių skaitmeninių gebėjimų

Visi piliečiai privalo turėti pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, kad galėtų veiksmingai dalyvauti šiandienos vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje. COVID-19 pandemija išryškino pagrindinių ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių svarbą palaikant mūsų ekonomiką ir visuomenę. 

Priešingai bendram įsivaizdavimui, pagal kurį šiandieniniai jaunuoliai yra laikomi skaitmeninių technologijų epochos kartos atstovais, Tarptautinio kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimo (ICILS) rezultatai rodo, jog tai, kad jaunuoliai užauga naudodamiesi skaitmeniniais įtaisais, nereiškia, kad jie įgyja sudėtingų skaitmeninių įgūdžių. 

Skirtingai nuo kitų pagrindinių įgūdžių, tokių kaip skaitymas, matematika ir gamtos mokslai, įvairių šalių turimi duomenys apie dabartinį jaunuolių skaitmeninių įgūdžių lygį Europos Sąjungoje (ES) yra riboti. 

Reikia daugiau duomenų, kad galėtume geriau suprasti, kodėl atsiranda įgūdžių skirtumų, ir kad Sąjunga ir jos valstybės narės parengtų veiksmingas priemones šiems trūkumams pašalinti. 

Tikslai 

Siekdama išspręsti šiuos uždavinius Europos Komisija remia palyginamų duomenų apie jaunuolių skaitmeninius įgūdžius visoje Europoje rinkimą ir analizę. 

ES lygmens skaitmeninių įgūdžių tikslas buvo iškeltas 2021 m. Tarybos rezoliucijoje  dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030 m.)

Rezoliucijoje raginama pasiekti, kad iki 2030 m. aštuntokų (13 metų amžiaus), kurių kompiuterinis ir informacinis raštingumas nepakankamas, dalis būtų mažesnė nei 15 proc. Kompiuterinio ir informacinio raštingumo rezultatai bus vertinami remiantis ICILS duomenimis. 

Kruopščiau renkami įvairių šalių duomenys padės geriau suprasti skaitmeninio švietimo tendencijas tiek Europos, tiek valstybių narių lygmenimis. 

Remiant valstybes nares joms renkant palyginamus duomenis apie pokyčius skaitmeninio švietimo srityje, nacionalinėms viešojo administravimo institucijoms bus padedama stebėti jaunuolių įgūdžių lygį įvairiais laikotarpiais ir skirtingose šalyse, taip pat sustiprinti įrodymais pagrįstos politikos kūrimo pagrindą.

Pagrindinė veikla

  • finansiškai remti ES valstybių narių ir programos „Erasmus+“ asocijuotųjų trečiųjų valstybių dalyvavimą 2023 m. ICILS;
  • stebėti pažangą, padarytą siekiant ES lygmens studentų skaitmeninių įgūdžių tikslo, remiantis ICILS duomenimis (kad iki 2030 m. aštuntokų, kurių kompiuterinis ir informacinis raštingumas nepakankamas, dalis būtų mažesnė nei 15 proc.);
  • teikti metinę ataskaitą dėl skaitmeninių įgūdžių Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje. 

Numatomi rezultatai 

  • Išplėsta tarptautiniu mastu palyginamų duomenų apie skaitmeninius įgūdžius visose ES valstybėse narėse ir Europos lygmeniu, remiant įrodymais pagrįstos politikos formavimą, aprėptis.
  • Tikslesnis jaunuolių skaitmeninių įgūdžių lygio ir veiksnių, darančių įtaką skaitmeninių įgūdžių įgijimui ES, vaizdas. 

Tvarkaraštis

  • Nuo 2023 m. sausio mėn. iki gruodžio mėn. – renkami pagrindiniai 2023 m. ICILS duomenys, Tarptautinė švietimo rezultatų vertinimo asociacija. 
  • Nuo 2024 m. spalio iki gruodžio mėn. – skelbiami tarptautiniai 2023 m. ICILS rezultatai (Tarptautinė švietimo rezultatų vertinimo asociacija). 
  • Nuo 2025 m. sausio iki kovo mėn. – pradedama naudoti tarptautinė 2023 m. ICILS duomenų bazė (Tarptautinė švietimo rezultatų vertinimo asociacija). 

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Sekite EUDigitalEducation socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planąbei su jais susijusius pokyčius.

 

Susijęs turinys