Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 11

Il-ħiliet diġitali bażiċi huma prerekwiżit għaċ-ċittadini kollha biex jipparteċipaw b’mod effettiv fid-dinja diġitali tal-lum. Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat l-importanza ta’ ħiliet diġitali bażiċi u avvanzati għas-sostenn tal-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna. 

Għall-kuntrarju tal-opinjoni komuni taż-żgħażagħ tal-lum bħala ġenerazzjoni ta’ “nattivi diġitali”, ir-riżultati tal-Istudju Internazzjonali dwar il-Litteriżmu fil-Kompjuter u l-Informazzjoni (ICILS) jindikaw li ż-żgħażagħ ma jiżviluppawx ħiliet diġitali sofistikati sempliċiment billi jikbru bl-użu ta’ apparat diġitali. 

B’kuntrast ma’ ħiliet bażiċi oħra, bħall-qari, il-matematika u x-xjenza, id-disponibbiltà ta’ data transnazzjonali dwar il-livell attwali tal-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea (UE) hija limitata. 

Hija meħtieġa aktar data biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar għaliex jinħolqu differenzi fil-livelli tal-ħiliet u biex l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu jistgħu jifformulaw azzjonijiet effettivi biex jindirizzaw dawn il-lakuni. 

Għanijiet 

Biex jintlaħqu dawn l-isfidi, il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-ġbir u l-analiżi ta’ data komparabbli dwar il-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ fl-Ewropa kollha. 

Fil-livell tal-UE ġiet adottata mira għall-ħiliet diġitali fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-2021 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ lejn iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u lil hinn (2021-2030) 

Ir-riżoluzzjoni tappella biex is-sehem ta’ dawk li għandhom bejn it-13 u l-14-il sena li għandhom livell baxx ta’ ħiliet fil-kompjuter u fl-informazzjoni jitnaqqas għal inqas minn 15% sal-2030. Il-prestazzjoni fil-litteriżmu tal-kompjuter u tal-informazzjoni se titkejjel bl-użu ta’ data mill-ICILS. 

It-titjib tal-ġbir transnazzjonali tad-data se jtejjeb il-fehim tagħna tat-tendenzi tal-edukazzjoni diġitali kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell tal-Istati Membri tal-UE. 

Barra minn hekk, l-appoġġ lill-Istati Membri fil-ġbir ta’ data komparabbli dwar l-iżviluppi fl-edukazzjoni diġitali se jgħin lill-amministrazzjonijiet nazzjonali jimmonitorjaw il-livelli tal-ħiliet fost iż-żgħażagħ matul iż-żmien u bejn il-fruntieri u jsaħħu l-bażi għall-iżvilupp tal-politika bbażata fuq l-evidenza.

Attivitajiet ewlenin

  • appoġġ finanzjarju għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-programm Erasmus+ fl-ICILS 2023
  • monitoraġġ tal-progress lejn il-mira fil-livell tal-UE dwar il-ħiliet diġitali tal-istudenti bl-użu tad-data mill-ICILS (it-tnaqqis fiċ-ċifra ta’ dawk li bejn it-13 u l-14-il sena li għandhom livell baxx ta’ ħiliet fil-litteriżmu fil-kompjuter u l-informazzjoni għal inqas minn 15% sal-2030) 
  • rappurtar annwali dwar il-ħiliet diġitali fil-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 

Riżultati mistennija 

  • kopertura usa’ ta’ data komparabbli internazzjonalment dwar il-ħiliet diġitali fl-Istati Membri kollha tal-UE u fil-livell Ewropew li tappoġġja t-tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza
  • stampa aktar preċiża tal-istat tal-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ u l-fatturi li jinfluwenzaw il-kisba ta’ ħiliet diġitali fl-UE 

Kronoloġija

  • Jannar-Diċembru 2022 – ġbir ewlieni tad-data għall-ICILS 2023, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Evalwazzjoni tal-Kisbiet Edukattivi (IEA) 
  • Ottubru-Diċembru 2024 – pubblikazzjoni tar-riżultati internazzjonali mill-ICILS 2023 (IEA) 
  • Jannar-Marzu 2025 – rilaxx tal-bażi tad-data internazzjonali tal-ICILS 2023 (IEA) 

Finanzjament

Din l-azzjoni hija ffinanzjata mill-Programm Erasmus+ tal-UE.

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana b’email fuq
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Segwi lill-EUDigitalEdu fuq Twitter u għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.


Stampa tat-titlu: © L-Unjoni Ewropea, 2021.