Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 11

Základní digitální dovednosti jsou nezbytným předpokladem pro všechny občany, kteří se chtějí účinně zapojit do dnešního stále více digitálního světa. Pandemie COVID-19 poukázala na to, jak důležité jsou základní a pokročilé digitální dovednosti pro udržení našich ekonomik a společnosti. 

Navzdory obecnému názoru, že dnešní mládež je generací „digitálních domorodců“, z výsledků Mezinárodní studie počítačové a informační gramotnosti (ICILS) vyplývá, že k získání sofistikovaných digitálních dovednosti mladým lidem nestačí jen to, že digitální zařízení používají od mala. 

Na rozdíl od jiných základních dovedností, jako je čtení, matematika a přírodní vědy, je dostupnost přeshraničních údajů o současné úrovni digitálních dovedností mladých lidí v Evropské unii (EU) omezená. 

Abychom mohli lépe pochopit, proč vznikají rozdíly v úrovni dovedností, a aby Unie a její členské státy mohly vypracovat účinná opatření k odstranění těchto rozdílů, je potřeba získat více údajů. 

Cíle 

Aby bylo možné na uvedené problémy reagovat, podporuje Evropská komise sběr a analýzu srovnatelných údajů o digitálních dovednostech mladých lidí v Evropě. 

Cíl na úrovni EU v oblasti digitálních dovedností byl přijat v usnesení Rady z roku 2021 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030). 

Usnesení vyzývá k tomu, aby se podíl žáků ve věku 13–14 let, kteří mají problémy s počítačovou a informační gramotnosti, snížil do roku 2030 pod 15 %. Výsledky v oblasti počítačové a informační gramotnosti budou měřeny pomocí údajů ze systému ICILS. 

Zdokonalení přeshraničního shromažďování údajů zlepší naše porozumění vývoji digitálního vzdělávání jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států EU. 

Podpora členských států při shromažďování srovnatelných údajů o vývoji v oblasti digitálního vzdělávání navíc pomůže vnitrostátním správním orgánům sledovat průběžnou a přeshraniční úroveň dovedností mladých lidí a posílit základ pro rozvoj fakticky podložených politik.

Hlavní činnosti

  • finanční podpora účasti zemí programu Erasmus+ na projektu ICILS 2023
  • sledování pokroku při dosahování cíle na úrovni EU v oblasti digitálních dovedností žáků s využitím údajů ze studie ICILS (snížení počtu žáků ve věku 13–14 let, kteří mají problémy s počítačovou a informační gramotností, pod 15 % do roku 2030) 
  • každoroční podávání zpráv o digitálních dovednostech prostřednictvím Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 

Očekávané výsledky 

  • rozšířené poskytování mezinárodně srovnatelných údajů o digitálních dovednostech v členských státech EU a na evropské úrovni, které podporuje tvorbu fakticky podložených politik
  • přesnější obraz o úrovni digitálních dovedností mladých lidí a o faktorech, které ovlivňují jejich osvojování v rámci EU 

Harmonogram

  • Leden – prosinec 2022 – hlavní shromažďování údajů pro studii ICILS 2023 Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků v oblasti vzdělávání (IEA) 
  • Říjen – prosinec 2024 – zveřejnění mezinárodních výsledků studie ICILS 2023 (IEA) 
  • Leden – březen 2025 – zpřístupnění mezinárodní databáze ICILS 2023 (IEA) 

Financování

Toto opatření je financováno programem EU Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.