Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 11

Shromažďování dat na nadnárodní úrovni a celounijní cíl v oblasti digitálních dovedností studentů

Základní digitální dovednosti jsou nezbytným předpokladem pro všechny, kdo se chtějí účinně zapojit do dnešního stále více digitálního světa. Pandemie covidu-19 poukázala na to, jak důležité jsou základní a pokročilé digitální dovednosti pro ekonomiku i celou společnost. 

Navzdory obecnému názoru, že dnešní mládež je generací „digitálních domorodců“, z výsledků Mezinárodní studie počítačové a informační gramotnosti (ICILS) vyplývá, že k získání sofistikovaných digitálních dovednosti mladým lidem nestačí jen to, že digitální zařízení používají od mala. 

Na rozdíl od jiných základních dovedností, jako je čtení, matematika a přírodní vědy, je dostupnost dat o úrovni digitálních dovedností mladých lidí v Evropské unii omezená. 

Jsou proto zapotřební další data, abychom lépe pochopili, proč existují v této oblasti rozdíly, a aby Unie a její členské země mohly formulovat účinná opatření k řešení těchto nedostatků. 

Cíle 

Evropská komise podporuje shromažďování a analýzu srovnatelných dat o digitálních dovednostech mladých lidí v celé Evropě. 

Celounijní cíl v této oblasti byl přijat v usnesení Rady z roku 2021 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030)

Usnesení vyzývá k tomu, aby se podíl žáků ve věku 13 let, kteří mají problémy s počítačovou a informační gramotnosti, snížil do roku 2030 pod 15 %. Výsledky v oblasti počítačové a informační gramotnosti budou měřeny pomocí údajů ze studie ICILS. 

Zdokonalení shromažďování dat na nadnárodní úrovni zlepší naše porozumění vývoji digitálního vzdělávání jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských zemí EU. 

Podpora členských zemí při shromažďování srovnatelných dat o vývoji v oblasti digitálního vzdělávání pomůže vnitrostátním správním orgánům sledovat průběžnou úroveň dovedností mladých lidí na nadnárodní úrovni a posílit základ pro rozvoj fakty podložených politických opatření.

Hlavní činnosti

  • finančně podpořit účast členských zemí EU a třetích zemí přidružených k programu Erasmus+ na studii ICILS 2023
  • sledovat pokrok při dosahování celounijního cíle v oblasti digitálních dovedností žáků (snížení počtu žáků ve věku 13 let, kteří mají problémy s počítačovou a informační gramotností, pod 15 % do roku 2030), a to s využitím dat ze studie ICILS
  • každoročně podávat zprávy o digitálních dovednostech prostřednictvím Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 

Očekávané výsledky 

  • rozšířené poskytování mezinárodně srovnatelných dat o digitálních dovednostech v členských zemích EU a na evropské úrovni, které podporuje tvorbu fakty podložených politických opatření
  • přesnější obraz o úrovni digitálních dovedností mladých lidí a o faktorech, které ovlivňují jejich osvojování v rámci EU 

Harmonogram

  • leden – prosinec 2023 – hlavní shromažďování dat pro studii ICILS 2023 Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků v oblasti vzdělávání (IEA) 
  • říjen – prosinec 2024 – zveřejnění mezinárodních výsledků studie ICILS 2023 (IEA) 
  • leden – březen 2025 – zpřístupnění mezinárodní databáze ICILS 2023 (IEA) 

Financování

Toto opatření je financováno z programu Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.

 

Související obsah