Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Apie daugiakalbystės politiką

Kodėl daugiakalbystė yra svarbi?

ES šūkis „suvienijusi įvairovę“ yra kertinio kalbų įvairovės ir kalbų mokymosi indėlio į Europos projektą simbolis. 

Kalbos vienija žmones, atveria kitas šalis ir jų kultūras, stiprina kultūrų tarpusavio supratimą. Užsienio kalbų žinios gyvybiškai svarbios didinant įsidarbinamumą ir judumą. Daugiakalbystė taip pat didina ES ekonomikos konkurencingumą

Dėl prasto kalbų mokėjimo įmonės gali prarasti galimybę sudaryti tarptautines sutartis, be to, tai yra kliūtis įgūdžių ir talentų judėjimui. Vis dėlto dar pernelyg daug mokyklą baigusių europiečių neturi pakankamų antrosios kalbos žinių. Dėl to veiksmingesnis kalbų mokymas ir mokymasis yra vienas iš ES prioritetų.

Ką ES daro, kad paskatintų daugiakalbystę?

Tarybos išvadose dėl daugiakalbystės ir kalbinių kompetencijų tobulinimo valstybės narės įsipareigojo glaudžiau bendradarbiauti daugiakalbystės srityje ir užsienio kalbų mokyklose mokyti veiksmingiau.

Europos Komisija bendradarbiauja su šalių vyriausybėmis, kad būtų įgyvendintas aukštas tikslas – kad visi piliečiai mokėtų bent dvi užsienio kalbas ir jų mokytis pradėtų ankstyvame amžiuje

Šią viziją, kuri yra pasiūlymo sukurti Europos švietimo erdvę dalis, patvirtino ES valstybių vadovai. Parama šiam tikslui dar kartą pareikšta 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose.

Komisija į šį valstybių narių raginimą sutvirtinti kertinį daugiakalbystės vaidmenį Europos projekte atsako:

Šią veiklą ji taip pat vykdo:

Galiausiai pagal programą „Erasmus+“ jaunuoliams suteikiama naujų galimybių tobulinti savo užsienio kalbų įgūdžius studijuojant ir mokantis užsienyje; pagal šią programą taip pat remiamas judumas profesinio mokymo ir švietimo tikslais.