Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Preporuka Vijeća o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezikâ

Jezične su vještine temelj ambiciozne ideje o stvaranju europskog prostora obrazovanja. Poznavanje stranih jezika nije potrebno samo za studiranje u inozemstvu, već se traži i na tržištima rada sa sve jačom međunarodnom dimenzijom. Učenjem jezikâ upoznajemo druge kulture i proširujemo obzore.

Međutim, istraživanja pokazuju da države članice EU-a ne napreduju dovoljno brzo kad je riječ o ostvarivanju cilja u okviru ideje o stvaranju europskog prostora obrazovanja u skladu s kojim bi svaki Europljanin od ranog djetinjstva trebao govoriti dva strana jezika.

Diljem EU-a učenici na kraju obveznog obrazovanja imaju u prosjeku nisku razinu znanja jezikâ, s tim da postoje velike razlike među državama članicama. 

S obzirom na sve veću mobilnost unutar Europe i mnoge mlade ljude koji dolaze iz trećih zemalja studirati u EU od presudne je važnosti osigurati da višejezičnost bude u samoj srži europskog projekta.

Komisija je podnijela prijedlog za sveobuhvatan pristup poučavanju i učenju jezikâ. Njime se nastoji:

  • do kraja obveznog obrazovanja pospješiti učenje jezikâ, stavljajući naglasak na usvajanje konkretnih razina kompetencije, na temelju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEFR) koji je utvrdilo Vijeće Europe
  • uvesti u obrazovanje i osposobljavanje koncept svijesti o važnosti jezikâ koji omogućuje uključiv okvir za učenje jezika uzimajući u obzir jezične vještine pojedinaca
  • osigurati da više nastavnika jezika ima priliku učiti i studirati u inozemstvu
  • utvrditi i promicati inovativne, uključive i višejezične metode poučavanja uz upotrebu alata i platformi na razini EU-a, poput portala School Education Gateway i mreže eTwinning.

Nakon pregovora Komisije i država članica EU-a ministri obrazovanja donijeli su na sastanku Vijeća održanom 22. svibnja 2019. u Bruxellesu Preporuku Vijeća o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezikâ.