Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

Što je Pregled obrazovanja i osposobljavanja?

Pregled obrazovanja i osposobljavanja izrađuje se već devetu godinu zaredom te su za njega prikupljeni podaci iz brojnih i raznolikih izvora kako bi se prikazao razvoj nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja diljem Europske unije (EU).

U tom se izvješću mjeri napredak zemalja u postizanju ciljeva strateškog okvira Obrazovanje i osposobljavanje 2020. (ET 2020.) za europsku suradnju u tim područjima. Osim toga, prikazuju se i mjere koje se u okviru postupka europskog semestra poduzimaju za rješavanje pitanja povezanih s obrazovanjem.

U Pregledu se daju preporuke za reforme politika kojima bi se nacionalni sustavi obrazovanja i osposobljavanja bolje pripremili za odgovaranje na potrebe u društvu i na tržištima rada.

Nadalje, izvješće pomaže da se utvrde područja u koja bi se u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a, višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), trebala usmjeriti sredstva za obrazovanje, osposobljavanje i vještine.

Pregled obuhvaća usporedbu zemalja i 27 detaljnih izvješća za pojedinačne zemlje.

Izdanje za 2020.

Povjerenica Mariya Gabriel najavila je Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2020. na konferenciji DigiEduHack, održanoj 12. studenoga 2020.

Ovogodišnje izdanje Pregleda obrazovanja i osposobljavanja posljednje je iz strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja, ET 2020., koji uskoro istječe. Od uspostave referentnih vrijednosti EU-a 2009. u okviru tog procesa, europske zemlje uspjele su znatno povećati sudjelovanje u obrazovanju.

Glavna su tema Pregleda za 2020. digitalno obrazovanje i digitalne kompetencije. Osim toga, u njemu se razmatraju učinci zatvaranja škola i učenja na daljinu u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Međutim, otprilike 20 % petnaestogodišnjih učenika diljem Europe i dalje je izloženo riziku od obrazovnog siromaštva jer nisu stekli osnovne kompetencije u području pismenosti i matematike ni dostatno znanje u prirodoslovnim predmetima. 

Publikacije povezane s Pregledom za 2020. (izvješća po zemljama i za EU, sažetak, informativni članak i infografike o EU-u, letak o referentnim vrijednostima EU-a te prilagodljivi skupovi podataka, karte i dijagrami Eurostata) dostupne su na engleskom jeziku i odgovarajućim nacionalnim jezicima u pristupačnom formatu html na internetskim stranicama Ureda za publikacije Europske unije.

Više informacija

Više informacija o izdanju za 2020. možete pronaći u Komisijinom priopćenju za medije.

Pročitajte cjelovitu verziju prethodnog Pregleda obrazovanja i osposobljavanja za 2019.

Za pristup ažuriranim i prilagodljivim skupovima podataka, kartama i dijagramima s referentnim podacima EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja posjetite tome namijenjenu internetsku stranicu Eurostata.

Mreža Eurydice objavljuje informacije o nacionalnim obrazovnim politikama i sustavima u državama članicama EU-a te usporedna izvješća s određenim temama, pokazateljima i statističkim podacima (uključujući strukturne pokazatelje za praćenje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi).

Za pitanja o Pregledu obratite se na adresu: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>