Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulutuksen laadun ja tasapuolisuuden parantaminen

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Tutustu aloitteisiin laadusta ja tasapuolisuudesta

Slide

Mitä EU tekee parantaakseen laatua ja tasapuolisuutta?

Laadukkaat investoinnit koulutukseen

Euroopan komission yhtenä pääpainopisteenä on parantaa koulutustuloksia ja osallistavuutta sekä tehostaa kansallisten koulutusvarojen käyttöä.

Eurooppalaiset kielialoitteet

Euroopan komissio edistää kielten opetusta ja oppimista sekä Euroopan kielellistä monimuotoisuutta erilaisin aloittein.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Euroopan komissio edistää yhteistyössä EU-maiden kanssa elinikäiseen oppimiseen tarvittavia avaintaitoja, osaamista ja edellytyksiä.

Työryhmät

Mitä eurooppalaisen koulutusalueen strategisten puitteiden työryhmät tekevät parantaakseen koulutuksen laatua ja tasapuolisuutta.

Laatuun ja tasapuolisuuteen liittyviä resursseja

Liity yhteisöön

School Education Gateway -portaali

Pysy ajan tasalla koulutusalan ammattilaisten, tutkijoiden ja päättäjien yhteisellä verkkofoorumilla. Tutustu School Education Gateway -portaaliin

eTwinning-alusta

Eurooppalaisten opettajien ja koulujen henkilöstön foorumi keskustelulle, yhteistyölle ja hankkeiden kehittämiselle. Tutustu eTwinning-alustaan

 

EU:n rahoitusmahdollisuudet

  • Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua.

Liity mukaan

Euroopan nuorisoportaali

Lisätietoa nuorten oikeuksista, osallistavasta koulutuksesta ja muista nuorisotoimista. Euroopan nuorisoportaali

Euroopan solidaarisuusjoukot

Tutustu Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallisuutta ja monimuotoisuutta edistäviin toimiin. Euroopan solidaarisuusjoukkojen verkkosivut

 

Työllisyys ja vapaaehtoistyö

Täältä löydät käytännön tietoa työllistymismahdollisuuksista, vapaaehtoistyöstä ja harjoittelujaksoista.