Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulutustasot

Euroopan unionin jäsenvaltiot organisoivat koulutusjärjestelmänsä yhteisten tasojen mukaisesti. Lue, mitä EU tekee jotta eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteet saavutettaisiin jokaisella koulutustasolla ja kaikentyyppisessä koulutuksessa.

Slide

Tutustu eri koulutustasoja koskeviin EU:n aloitteisiin koulutustason mukaan

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Varhaiskasvatus ja päivähoito tarkoittaa kaikkia säänneltyjä järjestelyjä, joilla tarjotaan lapsille kasvatusta ja hoivaa syntymästä oppivelvollisuusikään.

Kouluopetus

EU tukee yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa laadukkaiden kansallisten kouluopetusjärjestelmien kehittämistä ja edistää yhteistyötä yhteisissä kysymyksissä.

Korkea-asteen koulutus

EU tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja jäsenvaltioiden kanssa nopeuttaakseen siirtymää kohti avointa ja osallistavaa eurooppalaista korkeakoulujärjestelmää.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita työelämään ja vastata osaltaan talouselämän tarpeeseen kouluttamalla ammattitaitoista työvoimaa.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus tarkoittaa erilaisia virallisen ja epävirallisen oppimisen muotoja – niin yleissivistävää kuin ammatillista koulutusta – peruskoulutuksensa päättäneille aikuisille.