Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECTS)

ECTS – Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä 

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECTS) on eurooppalaisen korkeakoulutusalueen puitteissa käytettävä standardi, joka parantaa opintojen ja kurssien läpinäkyvyyttä. Se helpottaa opiskelijoiden siirtymistä maasta toiseen ja heidän opintojaksojensa ja opintosuoritustensa tunnustamista muissa maissa. 

ECTS:n avulla yhdessä korkea-asteen oppilaitoksessa saadut opintopisteet voidaan hyväksilukea osaksi toisessa korkea-asteen oppilaitoksessa suoritettavaa tutkintoa. ECTS-pisteillä ilmaistaan opintosuorituksia, jotka perustuvat määriteltyihin oppimistuloksiin ja niihin liittyvään työmäärään. 

ECTS-järjestelmä lisää opiskelijoiden opinto-ohjelmien joustavuutta. Lisäksi se helpottaa korkeakoulujen koulutusohjelmien suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Se on keskeinen osa Bolognan prosessia, jolla pyritään parantamaan Euroopan eri koulutusjärjestelmien yhteensopivuutta. ECTS selkeyttää ja helpottaa myös muiden asiakirjojen, kuten korkeakoulututkintotodistusten Europass-liitteen käyttämistä eri maissa. 

ECTS-järjestelmää käytetään kansallisena opintopistejärjestelmänä useimmissa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen maissa, ja sen käyttö lisääntyy jatkuvasti myös muualla. 

Miksi ECTS on tarpeen?

Eri maiden korkeakoulutusjärjestelmien erilaisuus voi aiheuttaa ongelmia tutkintojen tunnustamisessa ja ulkomaanopinnoissa. Yksi keino parantaa tilannetta on lisätä opinto-ohjelmien oppimistulosten ja työmäärän vertailtavuutta. 

ECTS-järjestelmä mahdollistaa myös erityyppisten opiskelumuotojen, kuten korkeakouluopintojen ja työssäoppimisen yhdistämisen saman koulutusohjelman sisällä tai pidemmällä aikavälillä.

ECTS-järjestelmän toiminta

60 ECTS-opintopistettä vastaa koko vuoden opiskelua tai työtä. Normaalin lukuvuoden sisällä nämä pisteet jaetaan yleensä useisiin pienempiin moduuleihin. Alimman korkea-asteen tutkinto on useimmiten laajuudeltaan 90–120 ECTS-opintopistettä ja alemman korkeakouluasteen tutkinto joko 180 tai 240 ECTS-opintopistettä.

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto (maisteritutkinto) vastaa 90:tä tai 120:tä ECTS-opintopistettä. ECTS-opintopisteiden käyttö jatko-opinnoissa (lisensiaatti/tohtori) vaihtelee. 

ECTS-järjestelmällä tuetaan opiskelijoiden liikkuvuutta korkeakoulujen välillä. Opinto-oppaat, opintosopimukset ja opintorekisteriotteet helpottavat opiskelijoiden opintopisteiden tunnustamista ja siirtämistä heidän siirtyessään maasta toiseen. Järjestelmä on kuvattu tarkemmin ECTS-käyttöoppaassa