Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Keskeiset aiheet

Euroopan unionissa on sovittu tietyistä eurooppalaisen koulutusalueen keskeisistä aiheista. Ne ohjaavat sen toimintaa EU-maiden ja sidosryhmien kanssa eurooppalaisen koulutusalueen kehittämiseksi.

Slide

Eurooppalaisen koulutusalueen keskeiset aiheet

Opettajat, kouluttajat ja koulujen johtajat

EU pyrkii nostamaan opetusalan ammattien arvostusta ja tarjoamaan kaikille opettajille, kouluttajille ja koulujen johtajille laadukasta peruskoulutusta ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen.

Digitaalinen koulutus

EU kehittää suorituskykyistä eurooppalaista digitaalista koulutuksen toimintaympäristöä ja pyrkii parantamaan kansalaisten osaamista ja taitoja digitaalista siirtymää varten.

Vihreä koulutus

Yksi EU:n tärkeimmistä painopisteistä on kannustaa opetus- ja koulutusalaa edistämään vihreää siirtymää ja vahvistaa kaikkien oppijoiden kestävyysosaamista.