Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulutuksen seurantakatsaus (Education and Training Monitor)

Koulutuksen seurantakatsauksessa (Education and Training Monitor) esitellään Euroopan komission vuotuinen analyysi EU-maiden koulutusjärjestelmien kehityksestä.

Seurantakatsauksessa seurataan edistymistä kohti tavoitteita, joista EU-maat ovat sopineet osana eurooppalaisen koulutusalueen strategisia puitteita. Siihen on koottu viimeisimmät saatavilla olevat tiedot EU-maiden koulutuspolitiikan kehityksestä.

Seurantakatsaukseen sisältyy

  • vertaileva raportti – taustatietoa ja välineitä toimintapolitiikan kehittämiseen
  • maakohtaiset raportit – tietoa EU-maiden koulutuspolitiikan viimeisimmästä kehityksestä kaikilla koulutustasoilla
  • työkalupakki – yhteenveto seurantakatsauksen keskeisistä indikaattoreista ja linkkejä merkittävimpiin tutkimuksiin ja raportteihin

Viimeisin versio: Opettajan ammatti

Vuoden 2023 katsauksessa keskitytään opettajiin. Siinä paneudutaan erityisesti EU-maita vaivaavaan opettajapulaan sekä esitetään erilaisia toimia ammatin houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Lisätietoa

Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen eac-monitor@ec.europa.eu