Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulutuksen seurantakatsaus (Education and Training Monitor)

Mikä on koulutuksen seurantakatsaus?

EU:n koulutuksen seurantakatsaus ilmestyy jo kymmenennen kerran. Tuttuun tapaan se sisältää seikkaperäistä tilastotietoa kansallisten koulutusjärjestelmien kehittymisestä EU:ssa.

EU on laatinut strategiset puitteet eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle, joka tähtää eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamiseen ja kehittämiseen (2021–2030). Katsauksessa tarkastellaan EU-maiden edistymistä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Seurantakatsauksessa analysoidaan koulutuksen keskeisiä haasteita sekä EU:n ja jäsenmaiden viimeaikaista toimintapoliittista kehitystä. Siinä nostetaan esiin toimenpiteitä, joiden avulla eurooppalaiset koulutusjärjestelmät voisivat vastata paremmin yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeisiin.

Katsaus sisältää koko EU:ta koskevan raportin sekä 27 maakohtaista raporttia.

Vuoden 2021 katsaus

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava EU-komissaari Mariya Gabriel esitteli vuoden 2021 koulutuksen seurantakatsauksen neljännessä koulutusalan EU-huippukokouksessa 9.12.2021.

Vuoden 2021 katsauksessa keskitytään hyvinvointiin koulutuksessa ja siinä kerrotaan, kuinka elpymis- ja palautumistukivälineellä voidaan tukea koulutusjärjestelmien uudistamista EU:ssa

Vuoden 2021 katsaukseen liittyy seuraavat julkaisut:

  • EU:n ja kunkin maan raportit
  • raportin tiivistelmä
  • tietokooste
  • infografiikat
  • esite EU:n tavoitteista
  • muokattavat datajoukot 
  • kartat ja kaaviot. 

Julkaisut ovat saatavilla englanniksi ja pääosin kunkin maan kansallisella kielellä Euroopan unionin julkaisutoimiston sivustolla.

Lisätietoja

EU:n koulutusalan tavoitteisiin liittyviä datajoukkoja, karttoja ja kaavioita on saatavana Eurostatin verkkosivustolla.

Eurydice-verkosto julkaisee EU-maiden kansallisia koulutuspolitiikkoja ja -järjestelmiä koskevaa tietoa ja vertailevia raportteja yksittäisistä aiheista, indikaattoreista ja tilastoista (kuten eurooppalaisten koulutusjärjestelmien seurannassa käytettävistä rakenteellisista indikaattoreista).

Seuraa Erasmus+ -tiliä Twitterissä. Uusimmat koulutuksen seurantakatsausta koskevat julkaisut löydät tunnisteella #ETMonitor.

Koulutusalan seurantakatsausta koskevat tiedustelut: eac-monitor@ec.europa.eu

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.