Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mitmekeelsuse poliitika kohta

Miks on mitmekeelsus oluline?

Euroopa Liidu moto „Ühinenud mitmekesisuses“ ilmestab väga hästi seda, kui oluline on Euroopa projekti jaoks keeleline mitmekesisus ja keeleõpe

Keeled ühendavad inimesi, teevad teised riigid ja sealsed kultuurid kättesaadavaks ja suurendavad kultuuridevahelist mõistmist. Võõrkeelte oskus parandab tööalast konkurentsivõimet ja võimalusi ringi liikuda. Mitmekeelsus parandab ka ELi majanduse konkurentsivõimet

Kesine keeleoskus ei lase ettevõtjatel rahvusvahelisi lepinguid võita ning piirab oskuste ja talentide liikuvust. Ent ikka veel on Euroopas liiga palju inimesi, kes lõpetavad kooli ilma reaalselt teist keelt oskamata. Seepärast on EL kuulutanud keelte parema õpetamise ja õppimise prioriteediks.

Mida EL mitmekeelsuse edendamiseks teeb?

Nõukogu järeldustes mitmekeelsuse ja keeleoskuse arendamise kohta andsid liikmesriigid lubaduse tõhustada mitmekeelsuse alast koostööd ja parandada keelte õpetamise tulemuslikkust koolides.

Euroopa Komisjon teeb riikide valitsustega koostööd, et saavutada kõrgelennuline eesmärk – et kõik kodanikud õpiksid ära vähemalt kaks võõrkeelt ja hakkaksid võõrkeeli õppima juba varakult

Sellist lähenemist toetasid ka ELi riikide riigipead oma ettepanekus luua Euroopa haridusruum. Nimetatud eesmärgile väljendati toetust ka 2017. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu järeldustes.

Vastuseks liikmesriikide üleskutsele tugevdada mitmekeelsuse keskset kohta Euroopa projektis, teeb komisjon järgmist:

Sellist tegevust toetab:

Lisaks kõigele muule pakub programm „Erasmus+“ noortele võimalusi lihvida oma keeleoskust välismaal õppimise ja koolitumise käigus. Ühtlasi toetab see programm kutse- ja haridusalast liikuvust.