Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kesksed teemad

Euroopa Liit on kokku leppinud Euroopa haridusruumi kesksed teemad. Neist juhindutakse Euroopa haridusruumi elluviimiseks liikmesriikide ja sidusrühmadega tehtavas koostöös.

Slide

Euroopa haridusruumi kesksed teemad

Õpetajad, koolitajad ja koolijuhid

EL teeb pingutusi selle nimel, et väärtustada taas õpetaja elukutse ning luua kõigile õpetajaks, koolitajaks ja koolijuhiks õppijatele võimalused kvaliteetse esmase pedagoogilise hariduse saamiseks ning hilisemaks kutsealaseks täiendõppeks.

Digiõpe

EL toetab hästitoimiva Euroopa digiõppe ökosüsteemi arendamist ning aitab oma kodanike seas digipöördeks vajalikke pädevusi ja oskusi levitada.

Keskkonnahoidlik haridus

ELi üks olulisemaid prioriteete on innustada haridus- ja koolitussektorit, et võetaks meetmeid rohepöörde toetuseks ning suurendataks kõikide õpilaste pädevusi kestlikkuse alal.

Euroopa haridusruumi koht maailmas

Tugevdatakse rahvusvahelist koostööd maailma riikide ja piirkondadega ning jätkatakse Euroopa kui hariduspartneri tutvustamist.