Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS)

Mis on Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS)? 

Euroopa ainepunktisüsteem on Euroopa kõrgharidusruumi vahend, mille eesmärk on muuta õpingud ja kursused läbipaistvamaks. See aitab üliõpilastel riikide vahel liikuda ja lasta oma akadeemilisi kvalifikatsioone ja õppeperioode teises riigis tunnustada. 

ECTS võimaldab ühes kõrgkoolis kogutud ainepunkte teises kõrgkoolis kvalifikatsiooni omandamisel arvesse võtta. ECTSi ainepunktid väljendavad õppimist, mis põhineb kindlaksmääratud õpitulemustel ja sellega seotud õpikoormusel. 

ECTS suurendab üliõpilaste jaoks õppeprogrammide paindlikkust. Samuti toetab see kõrgharidusprogrammide kavandamist, elluviimist ja hindamist. See on ka keskne vahend Bologna protsessis, mille eesmärk on muuta riikide süsteemid rahvusvaheliselt paremini võrreldavaks. Samuti aitab ECTS muuta muid dokumente, näiteks akadeemilist õiendit, selgemaks ja eri riikides hõlpsamini kasutatavaks. 

Enamikes Euroopa kõrgharidusruumi kuuluvates riikides on ECTS kasutusel riikliku ainepunktisüsteemina ja seda kasutatakse üha enam ka mujal. 

Miks on ECTS vajalik?

Riiklike kõrgharidussüsteemide erinevused võivad kaasa tuua probleeme, mis on seotud kvalifikatsioonide tunnustamise ja välismaal veedetud liikuvusperioodidega. Seda küsimust käsitletakse osaliselt õppeprogrammide õpitulemuste ja töökoormuse parema mõistmisega. 

ECTS võimaldab sama õppeprogrammi või elukestva õppe raames ühendada eri õpistiile, näiteks ülikoolide pakutavat kõrgharidust ja töölõppimist.

Kuidas see toimib?

Kogu aasta õpingud või töö võrdub 60 ECTSi ainepunktiga. Need standardõppeaasta ainepunktid jaotatakse tavaliselt mitmeks väiksemaks osaks. Tüüpiline „lühikese õppetsükli kvalifikatsioon“ sisaldab 90–120 ECTSi ainepunkti. Esimese õppetsükli (või bakalaureuseõppe) kraad koosneb 180 või 240 ECTSi ainepunktist.

Teise õppetsükli (või magistriõppe) kraad võrdub tavaliselt aga 90 või 120 ECTSi ainepunktiga. Euroopa ainepunktisüsteemi rakendamine kolmandas õppetsüklis (ehk doktoriõppes) on riigiti erinev. 

Euroopa ainepunktisüsteemi kohaldatakse kõrgkoolide vahelise üliõpilaste liikuvuse toetamiseks. Kursuste kataloogid, õppelepingud ja õpiväljundite väljavõtted aitavad välismaal veedetud liikuvusperioodil üliõpilaste omandatud ainepunktide tunnustamist ja ülekandmist. ECTSi kasutusjuhendis kirjeldatakse üksikasjalikumalt süsteemi ja selle kasutamist.