Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa haridusruum

Kõrvaldame õppimist takistavad asjaolud ja muudame kvaliteetse hariduse kõigile kättesaadavamaks.

Building the European Education Area: Progress report published

The European Commission adopted on 18 November the report on progress to achieve the European Education Area by 2025 – an area where barriers to learning are gone and everyone has better access to quality education. The report looks at the ongoing work and progress towards EU-level targets.

Read more about the publication of the EEA Progress Report  

Venemaa sissetungi tagajärjel kannatavate Ukraina inimeste toetamine

Euroopa Komisjon on kindlalt otsustanud toetada Ukraina rahvast ning pakkuda praegusel äärmiselt raskel ajal igakülgset abi hariduse ja koolituse valdkonnas ning mujal. EL on eemaldanud Venemaa riigihankelepingutest ja jätnud ilma Euroopa toetustest.

ELi toetus Ukraina heaks  

Euroopa haridusruum

Euroopa haridusruumi algatuste kaudu juhitakse liikmesriikide ja sidusrühmade vahelist koostööd, et muuta riiklikud haridussüsteemid vastupidavamaks ja kaasavamaks.

Euroopa haridusruumi uudised