Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hariduse ja koolituse kvaliteedi ning võrdsete võimaluste parandamine

Kõigil Euroopa Liidu kodanikel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele.

Tutvu kvaliteedi ja võrdsete võimaluste edendamise algatustega

Slide

Mida teeb EL kvaliteedi ja võrdsete võimaluste toetamiseks?

Kaasav ja siduv kõrgharidus

Kõrgharidus peab olema kaasav kõigi jaoks ja kõrgharidusasutused peavad olema seotud ümbritseva kogukonnaga.

Euroopa keeleõppealgatused

Komisjon edendab keeleõpet ja -õpetamist ning Euroopa keelelise mitmekesisuse rikkalikkust erinevate algatustega.

Võtmepädevused elukestvas õppes

Komisjon teeb koostööd ELi liikmesriikidega, et edendada võtmepädevusi, teadmisi ja perspektiive, mis soodustavad elukestvat õpet.

Töörühmad

Mis on hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku töörühmad?

Liitu kogukonnaga!

Euroopa koolihariduse veebiplatvorm „School Education Gateway“

Ole kursis haridusspetsialistidele, teadlastele ja poliitikakujundajatele mõeldud veebiplatvormi sisuga. Sirvi platvormi „School Education Gateway“ veebilehti

eTwinningu platvorm

See platvorm on loodud õpetajatele ja koolitöötajatele, et nad saaksid omavahel suhelda, koostööd teha ja projekte luua. Külasta eTwinningu veebisaiti

 

Löö kaasa!

Euroopa noorteportaal

Loe oma õiguste kohta, saa teada, kuidas toimub kaasamine hariduses ja millised on vastavad noortemeetmed. Külasta Euroopa Noorteportaali

Euroopa solidaarsuskorpus

Tutvu Euroopa solidaarsuskorpuse pakutavate kaasamis- ja mitmekesisusmeetmetega. Külasta Euroopa solidaarsuskorpuse veebisaiti