Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa haridusruumist

Euroopa haridusruum aitab Euroopa Liidu liikmesriikidel teha koostööd, et luua vastupidavamad ning kaasavamad riiklikud haridus- ja koolitussüsteemid.

Euroopa haridusruum – mis see on?

Slide

Juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja koolitusele

Soovime, et 2025. aastaks oleks kõigil inimestel ELis juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja koolitusele. Vaadake, kuidas ehitame Euroopa haridusruumi.

Lisateave Euroopa haridusruumi kohta

Euroopa poolaasta

Euroopa poolaasta raames koostab komisjon riigipõhised analüüsid selliste poliitikavaldkondade lõikes, mis toetavad arukat, kestlikku ja kaasavat majanduskasvu.