Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Seda lehekülge tõlgitakse. Praegu saab viimast versiooni lugeda inglise keeles.

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates esitatakse Euroopa Komisjoni iga-aastane analüüs selle kohta, kuidas haridus- ja koolitussüsteemid ELis on arenenud.

Ülevaatesse on koondatud uusimad kättesaadavad andmed ja muud tõendid ning ajakohastatud teave riiklike poliitikameetmete kohta. See teave aitab jälgida Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku elluviimist ning 2022. aasta ülevaade on osa Euroopa haridusruumi eduaruandest.

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade koosneb järgmistest osadest.

Võrdlev aruanne: edusammud ELi tasandi eesmärkide saavutamisel

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate võrdlevas aruandes jälgitakse edusamme Euroopa haridusruumi strateegilises raamistikus kokku lepitud ELi tasandi eesmärkide saavutamisel. Seatud on seitse ELi tasandi eesmärki. Võrdlevas aruandes on nende eesmärkide saavutamise kirjeldamiseks kasutusele võetud arvukalt toetavaid näitajaid, mis aitavad selgitada konteksti ja võimalikke poliitilisi hoobasid.

Lisaks on 2022. aasta väljaandes esitatud täiesti uus ELi tasandi näitaja, mida saab kasutada võrdsete võimaluste mõõtmiseks ELi haridus- ja koolitussüsteemides.

Riigiaruanded: teie riik

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate riigiaruanded kajastavad ELi 27 liikmesriigi hiljutisi ja praeguseid poliitikasuundumusi kõigil haridustasanditel. Need annavad lugejale põhjalikuma ülevaate riikide tulemuslikkusest Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku osana kokku lepitud ELi tasandi eesmärkide saavutamisel.

Riigiaruanded põhinevad kõige ajakohasematel kättesaadavatel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel andmetel.

Ülevaate tööriistakast: põhinäitajad

Ülevaate tööriistakast sisaldab kokkuvõtet hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates kasutatud põhinäitajatest. Selles kirjeldatakse konteksti, millesse ELi tasandi eesmärgid ja näitajad on asetatud. Ülevaate tööriistakast näitab haridus- ja koolitussüsteemide olukorda Euroopa riikides ning aitab välja tuua liikmesriikidevahelisi erinevusi. Samuti annab see kasutajatele ülevaate Euroopa Komisjoni võrdlevast analüüsist.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

Lisateave

Hariduse ja koolituse valdkonna ELi tasandi eesmärkidega seotud ajakohastatud ja personaliseeritud andmestikud, kaardid ja graafikud on kättesaadavad Eurostati veebisaidil.

Võrgustik Eurydice avaldab teavet ELi liikmesriikide hariduspoliitika ja -süsteemide kohta, samuti võrdlevaid aruandeid konkreetsete teemade kohta, näitajaid ja statistilisi andmeid (sealhulgas struktuurinäitajad haridus- ja koolitussüsteemide kohta Euroopas).

Lisateabe saamiseks jälgige programmi „Erasmus+“ Twitteris ja teemaviidet #ETMonitor.

Kui teil on küsimusi, saatke e-kiri aadressil eac-monitor@ec.europa.eu.