Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates esitatakse Euroopa Komisjoni iga-aastane analüüs selle kohta, kuidas haridus- ja koolitussüsteemid ELis on arenenud.

Selle ülevaate abil jälgitakse edusamme ELi riikide poolt Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku raames kokku lepitud eesmärkide saavutamisel. See koondab värskeimad kättesaadavad andmed riiklike poliitikameetmete kohta.

Ülevaade koosneb järgmistest osadest:

  • võrdlev aruanne – tausta ülevaade ja võimalikud poliitilised hoovad,
  • riigiaruanded – teave ELi riikides hiljuti väljatöötatud ja arutlusel olevate poliitikameetemete kohta kõigil haridustasanditel,
  • tööriistakast – ülevaates kasutatavad põhinäitajad koos viidetega kõige olulisematele uuringutele ja aruannetele

Kõige uuem versioon: õpetaja elukutse

Ülevaate 2023. aasta väljaandes pööratakse erilist tähelepanu õpetajakutsele, eelkõige õpetajate nappusele ELi riikides ja mitmesugustele jõupingutustele selle elukutse atraktiivsuse suurendamiseks.

Soovite lisateavet?

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil eac-monitor@ec.europa.eu