Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõpe

EL toetab hästi toimiva Euroopa digiõppe ökosüsteemi arendamist ning aitab oma kodanike seas digipöördeks vajalikke pädevusi ja oskusi levitada.

Teave digiõppe kohta

Slide

Mida teeb EL digiõppe valdkonnas?

Digiõppe tegevuskava

Digiõppe tegevuskava (2021–2027) on komisjoni digiõppe poliitika juhtalgatus.

Euroopa digiõppe keskus

Avatud veebipõhine koostöökogukond digiõppe sidusrühmadele Euroopas ja väljaspool.

Tasuta eneseanalüüsivahendid

Digioskuste eneseanalüüsi vahendid hariduses: SELFIE, ÕPETAJATELE mõeldud SELFIE ja SELFIE töökohapõhise õppe jaoks.

Töörühmad

Lisateave Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku digiõppe töörühmade töö kohta.

Liituge kogukonnaga!

Euroopa digiõppe keskus

Keskus tugevdab sidusrühmadevahelist koostööd ja dialoogi digiõppe valdkonnas. Tutvuge digiõppe keskusega

Euroopa kodanike digipädevuse raamistik (DigComp)

See praktikakogukond toetab digipädevuse võrdlusraamistiku ajakohastamist. Liituge DigCompi kogukonnaga

SELFIE kogukond

Astuge SELFIE kogukonna liikmeks LinkedInis, et teha koostööd teiste kasutajatega. Panustage SELFIE kogukonda

ÕPETAJATELE mõeldud SELFIE kogukond

Liituge DigCompEdu praktikakogukonnaga, et arutleda ja suhelda teiste haridustöötajatega ÕPETAJATELE mõeldud SELFIE, selle kontseptuaalse raamistiku ja seonduvate materjalide teemal. Liituge DigCompEdu kogukonnaga

 

Lööge kaasa!

Digiõppe häkaton

DigiEduHack annab kõigile maailmas võimaluse aidata lahendada digiõppe probleeme. Digiõppe häkatonist lähemalt

ELi programmeerimisnädal

ELi programmeerimisnädal on rohujuuretasandi algatus, mis tutvustab lõbusal viisil kõigile programmeerimist ja digikirjaoskust. Uurige lähemalt, mida programmeerimisnädal pakub