Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učitelé, školitelé a vedoucí pracovníci škol

Evropská unie usiluje o vyšší ocenění pedagogických povolání a o to, aby mělo počáteční vzdělávání a profesní rozvoj všech učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol vysokou kvalitu.

Informace o učitelích, školitelích a vedoucích pracovnících škol

Slide

Co dělá EU pro učitele, školitele a vedoucí pracovníky škol?

Evropská cena za inovativní výuku

Cena je výrazem uznání vynikající práce učitelů a jejich škol zapojených do projektů evropské spolupráce.

Pedagogické akademie Erasmus+

Prostřednictvím akademií budou vytvořena evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů s cílem rozvíjet mezinárodní perspektivu ve vzdělávání učitelů.

Učitelské profese

Evropská unie usiluje ve spolupráci s členskými zeměmi o zvýšení kvality výuky a učení, jakož i o zlepšení podpory poskytované učitelským profesím.

Pracovní skupiny

Podrobné informace o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání ve prospěch učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol

Učitelé, školitelé a vedoucí pracovníci škol – zdroje

Připojte se ke komunitě!

Portál School Education Gateway

Sledujte aktuální informace s online platformou pro pedagogické pracovníky, výzkumné pracovníky a tvůrce politik. Procházejte portál School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor evropských učitelů a zaměstnanců škol pro komunikaci, spolupráci a tvorbu projektů je tu pro vás. Prohlédněte si internetové stránky eTwinningu

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) je otevřenou evropskou komunitou odborníků v oblasti vzdělávání dospělých. Objevte platformu EPALE 

 

Možnosti financování z EU

  • Tento program podporuje školení pracovníků z oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání na školách v zahraničí. Získejte informace o tom, jaké příležitosti pro učitele přináší program Erasmus+

  • Výukové pobyty na školách v zahraničí pro odborníky, kteří se podílejí na předškolním, základním a středním vzdělávání – využijte možností programu Erasmus+

  • Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

Zaměstnání a dobrovolnictví

Praktické informace a příležitosti týkající se zaměstnání, včetně dobrovolnictví a stáží