Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейско пространство за образование

Премахване на пречките пред ученето и подобряване на достъпа до качествено образование за всички.

Подкрепа за хората, засегнати от руското нашествие в Украйна

Европейската комисия е решена да подкрепи украинския народ и да предостави цялата възможна помощ в областта на образованието и обучението и извън нея в тези изключително трудни времена. ЕС също така спира достъпа на Русия до обществени поръчки и европейски средства.

Научете всичко за подкрепата на ЕС за Украйна  

Европейското пространство за образование

С инициативата за ЕПО се структурира сътрудничеството между държавите членки и заинтересованите страни за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи национални образователни системи.

Актуални новини за ЕПО

Популярни теми