Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейско пространство за образование

Премахване на пречките пред ученето и подобряване на достъпа до качествено образование за всички.

Slide

Запознайте се с европейското пространство за образование

Приоритетни теми

Научете повече за работата на ЕС за изграждане на европейското пространство за образование, по приоритетни теми.

Образователни равнища

Разгледайте инициативи на ЕС в областта на образованието и обучението, които допринасят за европейското пространство за образование, по образователно равнище.

European elections 2024

The European elections will take place on 6-9 June 2024. As an EU citizen, you can vote in your country of origin, from abroad or in the EU country you live in.

Find out how to and why vote

Join the together.eu community and help promote the elections

Европейското пространство за образование

С инициативата за ЕПО се структурира сътрудничеството между държавите членки и заинтересованите страни за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи национални образователни системи.

Популярни теми

  • Научете как и защо изграждаме европейското пространство за образование.

  • Вижте как ЕС, държавите членки и заинтересованите страни си сътрудничат, за да превърнат ЕПО в реалност.

  • Проследяване на развитието на националните системи за образование и обучение в ЕС през 2021 г. с акцент върху благосъстоянието в сферата на образованието.

  • Европейската система за трансфер и натрупване на кредити улеснява признаването на квалификации.

  • Научете всичко, което трябва да знаете, за да отидете да учите в Европа.

  • Анализирайте цифровия потенциал на вашето училище с помощта на този безплатен инструмент.

  • The free self-reflection tool for primary and secondary school teachers to see where they stand with digital technology in their teaching.

Подкрепа за хората, засегнати от руското нашествие в Украйна

Европейската комисия е решена да подкрепи украинския народ и да предостави цялата възможна помощ в областта на образованието и обучението и извън нея в тези изключително трудни времена. ЕС също така спира достъпа на Русия до обществени поръчки и европейски средства.

Научете всичко за подкрепата на ЕС за Украйна