Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Приоритетни теми

Европейският съюз постигна съгласие по набор от приоритетни теми, свързани с ЕПО. Те ще се използват за насочване на работата му с държавите членки и заинтересованите страни за изграждане на европейското пространство за образование.

Slide

Приоритетни теми на ЕПО

Учители, обучители и директори на училища

ЕС работи за повишаване на престижа на преподавателските професии и за предоставяне на висококачествени възможности за първоначално образование и професионално развитие на всички учители, обучители и училищни ръководители.

Цифрово образование

ЕС насърчава развитието на ефективна европейска екосистема за цифрово образование и работи за подобряване на компетентностите и уменията на гражданите във връзка с цифровия преход.

Екологично образование

Един от основните приоритети на ЕС е насърчаването на сектора на образованието и обучението да предприеме действия за подпомагане на екологичния преход и подобряване на компетентностите за устойчивост на всички учащи.