Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

За европейското пространство за образование

Европейското пространство за образование (ЕПО) подкрепя сътрудничеството между държавите от Европейския съюз за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи национални системи за образование и обучение.

Научете за ЕПО

Slide

Достъп до качествено образование и обучение

Искаме до 2025 г. всички в ЕС да имат достъп до качествено образование и обучение. Вижте как изграждаме ЕПО.