Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

За европейското пространство за образование

Европейското пространство за образование (ЕПО) подкрепя сътрудничеството между държавите от Европейския съюз за изграждане на по-устойчиви и приобщаващи национални системи за образование и обучение.

Научете за ЕПО

Slide

Достъп до качествено образование и обучение

Искаме до 2025 г. всички в ЕС да имат достъп до качествено образование и обучение. Вижте как изграждаме ЕПО.

Научете повече за ЕПО

Стратегическа рамка на ЕПО

Стратегическата рамка структурира сътрудничеството между държавите от ЕС и основните заинтересовани страни за постигане на колективната им визия.

Обзор на образованието и обучението

Обзорът на образованието и обучението е основната ежегодна публикация на Комисията в областта на образованието и обучението в Европейския съюз.

Европейски семестър

В рамките на европейския семестър Европейската комисия извършва анализи по държави в различни области на политиката, като подкрепя интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.