Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Цифрово образование: безплатни инструменти за самооценка

Инструментите за самооценка на цифровите компетентности в областта на образованието SELFIE (включително модула SELFIE WBL) и SELFIE for TEACHERS се поддържат от Европейската комисия и са достъпни безплатно на всички официални езици на ЕС.

Slide

Безплатни инструменти за училища и учители

SELFIE

Как вашето училище може да подобри начина, по който използва технологии за преподаване и учене?

SELFIE за учене в процеса на работа

Работите в институция за професионално образование и обучение (ПОО) и/или учебно предприятие?

SELFIE for TEACHERS

Вие сте учител? Научете повече за своите цифрови умения и ги подобрете.