Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Учители, обучители и директори на училища

ЕС работи за повишаване на престижа на преподавателските професии и за предоставяне на висококачествени възможности за първоначално образование и професионално развитие на всички учители, обучители и училищни ръководители.

Прочетете повече за учителите, обучителите и директорите

Slide

Какво прави ЕС за учителите, обучителите и директорите на училища?

Академии за учители „Еразъм+“

Чрез академиите ще се създадат европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение на учители с цел развитие на международна перспектива по отношение на подготовката на учителите.

Преподавателските професии

ЕС си сътрудничи с държавите членки за повишаване на качеството на преподаването и ученето и за подобряване на подкрепата за професията.

Работни групи

Научете повече за свързаната с учителите, обучителите и директорите на училища дейност на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование.

Учители, обучители и директори — актуални новини

Учители, обучители и директори на училища — ресурси

  • На уебсайта на портала за училищно образование ще намерите каталог с курсове за професионално развитие, предназначени за учители и училищен персонал.

  • Explore how to improve your school's uses of technology for teaching and learning with the SELFIE tool.

  • Научете повече за вашата цифрова компетентност в качеството ви на учител и подобрете уменията си.

Присъединете се към общността!

Портал за училищно образование

Платформа за специалисти, изследователи и създатели на политики в областта на образованието. Посетете портала за училищно образование

Платформа eTwinning

Пространство, в което европейските учители и училищен персонал могат да общуват помежду си, да си сътрудничат и да разработват проекти. Посетете уебсайта eTwinning

EPALE

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) е европейската отворена общност на специалистите в областта на ученето за възрастни. Посетете EPALE 

 

Възможности за финансиране от ЕС

  • С тази програма се подкрепят образователни дейности в чужбина за специалисти в предучилищното, основното и средното образование. Вижте какви възможности предлага „Еразъм+“ на учителите.

  • Възможности по „Еразъм+“ за временно преподаване в училища в чужбина — за специалисти в сферата на предучилищното, основното и средното образование.

  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в рамките на „Еразъм+“ в подкрепа на преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите по различни аспекти на Европейския съюз.

Работа и доброволческа дейност

Вижте практическа информация и възможности за работа, включително за доброволческа дейност и стаж.

Вижте наличните ресурси