Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Учители, обучители и директори на училища

ЕС работи за повишаване на престижа на преподавателските професии и за предоставяне на висококачествени възможности за първоначално образование и професионално развитие на всички учители, обучители и училищни ръководители.

Прочетете повече за учителите, обучителите и директорите

Slide

Какво прави ЕС за учителите, обучителите и директорите на училища?

Академии за учители „Еразъм+“

Чрез академиите ще се създадат европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение на учители с цел развитие на международна перспектива по отношение на подготовката на учителите.

Преподавателските професии

ЕС си сътрудничи с държавите членки за повишаване на качеството на преподаването и ученето и за подобряване на подкрепата за професията.

Работни групи

Научете повече за свързаната с учителите, обучителите и директорите на училища дейност на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование.

Присъединете се към общността!

Портал за училищно образование

Платформа за специалисти, изследователи и създатели на политики в областта на образованието. Посетете портала за училищно образование

Платформа eTwinning

Пространство, в което европейските учители и училищен персонал могат да общуват помежду си, да си сътрудничат и да разработват проекти. Посетете уебсайта eTwinning

EPALE

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) е европейската отворена общност на специалистите в областта на ученето за възрастни. Посетете EPALE