Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Lärare, utbildare och skolledare

EU arbetar för att uppvärdera läraryrket och för att ge alla lärare, utbildare och skolledare grundutbildning och fortbildning av hög kvalitet.

Läs om lärare, utbildare och ledare

Slide

Vad gör EU för lärare, utbildare och skolledare?

Erasmus+ lärarakademier

Genom akademierna inrättas europeiska partnerskap för lärarutbildningsanordnare för att utveckla ett internationellt perspektiv inom lärarutbildningen.

Lärare och skolledare

EU samarbetar med medlemsländerna för att stödja lärare och skolledare och förbättra undervisningen.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för lärare, utbildare och skolledare.

Det senaste om lärare, utbildare och skolledare

Resurser för lärare, utbildare och skolledare

Gå med i nätverket!

School Education Gateway

Ta del av den senaste utvecklingen på onlineplattformen för utbildningspersonal, forskare och beslutsfattare. School Education Gateway

eTwinning

En plattform där europeiska lärare och skolpersonal kan diskutera, samarbeta och utveckla projekt. eTwinning

Epale

Webbplattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) är en plattform som är öppen för alla som arbetar inom vuxenutbildning. Epale-plattformen 

 

Hitta EU-finansiering

  • Det här programmet stöder fortbildning utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Ta reda på mer om möjligheterna med Erasmus+ för lärare.

  • För dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet finns möjligheten att åka på läraruppdrag vid skolor utomlands via Erasmus+.

  • Jean Monnet-insatser i programmet Erasmus+ syftar till att stödja undervisning, inlärning, forskning och debatt om olika frågor som rör EU.