Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Det europeiska området för utbildning

Få bort hinder för lärande och förbättra tillgången till bra utbildning för alla.

Slide

Vad är det europeiska området för utbildning?

Fokusfrågor

Läs mer om hur EU arbetar för att uppnå utbildningsområdet utifrån olika fokusfrågor.

Utbildningsnivåer

Läs mer om EU:s utbildningsinitiativ för utbildningsområdet efter utbildningsnivå.

Stöd till de som drabbats av Rysslands invasion av Ukraina

EU-kommissionen är fast besluten att stödja det ukrainska folket och att på alla sätt bidra med stöd till bland annat utbildning i dessa mycket svåra tider. EU utesluter dessutom Ryssland från offentlig upphandling och EU-medel.

Läs om EU:s stöd till Ukraina  

Det europeiska området för utbildning

Det europeiska området för utbildning är ett initiativ för samarbete mellan EU-länderna och berörda aktörer för att göra de nationella utbildningssystemen mer motståndskraftiga och inkluderande.

Utbildningsnyheter

Populära ämnen

  • Läs om hur EU, medlemsländerna och berörda aktörer samarbetar för att förverkliga utbildningsområdet.

  • De nationella utbildningssystemens utveckling i EU under 2021 med fokus på välbefinnande inom utbildningssystemet.

  • Det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) underlättar erkännandet av kvalifikationer.

  • Hur ser de digitala möjligheterna ut på din skola? Ta hjälp av det kostnadsfria bedömningsverktyget Selfie.

  • The free self-reflection tool for primary and secondary school teachers to see where they stand with digital technology in their teaching.