Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Om det europeiska området för utbildning

Det europeiska området för utbildning hjälper EU-länderna att samarbeta för att skapa mer motståndskraftiga och inkluderande nationella utbildningssystem.

Läs mer

Slide

Tillgång till bra utbildning

Senast 2025 vill vi att alla i EU ska ha tillgång till utbildning av god kvalitet. Se hur vi bygger upp det europeiska utbildningsområdet.