Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utbildningsnivåer

EU-länderna organiserar sina utbildningssystem enligt gemensamma nivåer. Läs mer om vad EU gör för att främja initiativet på olika utbildningsnivåer.

Slide

EU-initiativ efter utbildningsnivå

Förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg omfattar all lagstadgad verksamhet för utbildning och omsorg av barn – från födseln till den obligatoriska skolåldern.

Grund- och gymnasieskolan

EU arbetar tillsammans med medlemsländerna för att stödja utvecklingen av nationella utbildningssystem av hög kvalitet och främja samarbete på områden av gemensamt intresse.

Högre utbildning

EU samarbetar med lärosäten och EU-länderna för att påskynda övergången till ett öppet och inkluderande europeiskt system för högre utbildning.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningar förbereder människor inför arbete och gör att de utvecklar de färdigheter som krävs för att få jobb och kunna svara på ekonomins behov.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är alla former av formellt och informellt lärande – av både allmän och yrkesinriktad karaktär – som vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning.