Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Bättre kvalitet och jämlikhet i utbildningen

Alla som bor i EU har rätt till inkluderande utbildning och livslångt lärande av hög kvalitet.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för att förbättra kvaliteten och jämlikheten i utbildningen.

Det senaste om kvalitet och jämlikhet

Gå med i nätverket!

School Education Gateway

Ta del av den senaste utvecklingen på onlineplattformen för utbildningspersonal, forskare och beslutsfattare. School Education Gateway

eTwinning

En plattform där europeiska lärare och skolpersonal kan diskutera, samarbeta och utveckla projekt. eTwinning

 

Engagera dig

Europeiska ungdomsportalen

Lär dig mer om vilka rättigheter du har, om inkludering i utbildningen och fler ungdomsfrågor. Europeiska ungdomsportalen

Europeiska solidaritetskåren

Läs mer om Europeiska solidaritetskårens insatser för inkludering och mångfald. Europeiska solidaritetskårens webbplats