Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Utbildningsöversikten

Utbildningsöversikten innehåller EU-kommissionens årliga analys av EU-ländernas utbildningssystem.

Utbildningsöversikten beskriver EU-ländernas framsteg mot de mål som de har enats om i sin ram för det europeiska utbildningsområdet och innehåller aktuell information om ländernas politiska åtgärder.

Ubildningsöversikten omfattar

  • en jämförande rapport om sammanhanget och möjliga politiska åtgärder
  • landsrapporter om utvecklingen i EU-länderna på alla utbildningsnivåer
  • en verktygslåda med nyckelindikatorer och länkar till viktiga studier och rapporter.

Läraryrket i fokus

2023 års upplaga tar särskilt upp läraryrket, bland annat lärarbristen runt om i EU och hur man kan locka fler att bli lärare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor kan du skriva till eac-monitor@ec.europa.eu.