Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utbildningsöversikten

Vad är utbildningsöversikten?

För tionde året i rad har vi i utbildningsöversikten sammanställt en mängd uppgifter för att visa hur EU-ländernas utbildningssystem har utvecklats.

Översikten beskriver EU-ländernas framsteg mot de mål som de har enats om i sin ram för utbildningssamarbetet under 2021–2030.

I utbildningsöversikten analyseras viktiga utmaningar och den senaste politiska utvecklingen på EU-nivå och i de olika länderna. Man lyfter också fram åtgärder för att anpassa utbildningssystemen till samhällets och arbetsmarknadens behov.

Utbildningsöversikten omfattar en analys på EU-nivå och 27 landsrapporter.

Utbildningsöversikten 2021

EU-kommissionär Mariya Gabriel som ansvarar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor presenterade 2021 års utbildningsöversikt på det fjärde toppmötet om utbildning den 9 december 2021.

2021 års upplaga fokuserar på elevernas och personalens välbefinnande och hur faciliteten för återhämtning och resiliens hjälper länderna att modernisera sina utbildningssystem.

Utbildningsöversikten omfattar

  • en EU-rapport och landsrapporter
  • en sammanfattning
  • ett EU-faktablad
  • infografik
  • folder om EU-målen
  • statistik från Eurostat 
  • kartor och diagram. 

Du hittar materialet i html-format på engelska och respektive lands språk på webbplatsen för EU:s publikationsbyrå.

Läs mer

Eurostats webbplats hittar du statistik med aktuella uppgifter, kartor och diagram om EU:s utbildningsmål.

Eurydice-nätverket publicerar information om EU-ländernas utbildningssystem samt jämförande rapporter om specifika frågor, indikatorer och statistik (bland annat strukturella indikatorer för utbildningssystemen i Europa).

Följ Erasmus+ på Twitter och hashtaggen #ETMonitor för senaste nytt.

Om du har några frågor kan du skriva till eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and personalised datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.