Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utbildningsöversikten

Vad är utbildningsöversikten?

För nionde året i rad har vi i utbildningsöversikten sammanställt en mängd uppgifter för att visa hur EU-ländernas utbildningssystem har utvecklats.

Översikten visar ländernas framsteg mot målen i EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020 och redogör för de utbildningsåtgärder som har vidtagits som ett led i den europeiska planeringsterminen.

I utbildningsöversikten föreslås också utbildningsreformer för att få de nationella utbildningssystemen att bättre tillgodose samhällets och arbetsmarknadens behov.

Dessutom bidrar översikten till att kartlägga de områden där EU bör koncentrera stödet till utbildning och kompetensutveckling i sin nästa långtidsbudget.

I utbildningsöversikten ingår en jämförelse mellan de olika länderna och 27 landsrapporter.

Utbildningsöversikten 2020

Kommissionär Mariya Gabriel presenterade 2020 års utbildningsöversikt på konferensen DigiEduHack den 12 november 2020.

Årets utgåva av utbildningsöversikten är den sista i raden för EU:s utbildningsstrategi för 2020. EU-länderna har gjort stora framsteg med att få fler att utbilda sig sedan EU införde sina riktvärden 2009.

Huvudämnet i 2020 års utbildningsöversikt är digital utbildning och kompetens. Coronaeffekten i form av stängda skolor distansundervisning tas också upp.

Men cirka 20 procent av 15-åringarna i Europa löper fortfarande risk för s.k. utbildningsfattigdom, eftersom de saknar grundläggande färdigheter i läs- och skrivkunnighet, matematik och naturvetenskapliga ämnen. 

Publikationerna om 2020 års utbildningsöversikt (EU-rapporten, landsrapporter, sammanfattningen, faktablad, infografik, faktablad om EU:s riktvärden samt statistik, kartor och diagram från Eurostat) hittar du i html-format på engelska och respektive lands språk på webbplatsen för EU:s publikationsbyrå.

Läs mer

Mer information om 2020 års utbildningsöversikt finns i kommissionens pressmeddelande.

Utbildningsöversikten 2019

Utbildningsstatistik från Eurostat med aktuella uppgifter, kartor och diagram om EU:s riktmärken för utbildning

Eurydice-nätverket publicerar information om EU-ländernas utbildningssystem samt jämförande rapporter om specifika frågor, indikatorer och statistik (bland annat strukturella indikatorer för utbildningssystemen i Europa).

Mejla dina frågor om utbildningsöversikten till eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>