Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Recomandarea Consiliului privind o abordare globală a predării și învățării limbilor

Competențele lingvistice sunt un element central al proiectului ambițios de a crea un Spațiu european al educației. Abilitatea de a vorbi limbi străine nu reprezintă doar o competență necesară pentru a studia în străinătate, ci și o cerință pentru a lucra pe piețele forței de muncă caracterizate de o internaționalizare din ce în ce mai accentuată. Învățarea limbilor străine ne permite să descoperim alte culturi și să ne lărgim perspectivele.

Cu toate acestea, studiile arată că statele membre ale UE nu avansează suficient de repede pentru a atinge obiectivul ca fiecare european să poată vorbi două limbi străine de la o vârstă fragedă, stabilit în contextul ideii de a crea un Spațiu european al educației.

În medie, la nivelul UE, nivelurile de competență lingvistică ale elevilor la încheierea învățământului obligatoriu sunt scăzute, cu mari discrepanțe între statele membre. 

Pe măsură ce mobilitatea în Europa crește și din ce în ce mai mulți tineri din țări terțe vin în UE pentru a studia, este esențial ca multilingvismul să fie un element central al proiectului european.

Comisia a prezentat o propunere privind o abordare cuprinzătoare a predării și învățării limbilor. Obiectivul său este de:

  • a încuraja învățarea limbilor străine în învățământul obligatoriu, concentrându-se pe atingerea unor niveluri specifice de competență, bazate pe Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL) al Consiliului Europei.
  • a introduce în educație și formare conceptul de sensibilizare cu privire la importanța învățării limbilor, care oferă un cadru favorabil incluziunii pentru învățarea limbilor străine, ținând seama de competențele lingvistice ale fiecăruia
  • a asigura faptul că tot mai mulți profesori de limbi străine au posibilitatea de a învăța și de a studia în străinătate
  • a identifica și promova pedagogii inovatoare, incluzive și multilingve, utilizând instrumente și platforme europene precum School Education Gateway și eTwinning.

În urma negocierilor dintre Comisie și statele membre ale UE, în cadrul reuniunii Consiliului de la Bruxelles din 22 mai 2019, miniștrii educației au adoptat Recomandarea Consiliului privind o abordare globală a predării și învățării limbilor.