Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Diversitate lingvistică

Prezentare generală

Limbile definesc identitatea fiecăruia dintre noi, dar fac parte în egală măsură dintr-un patrimoniu comun. Ele pot fi punți de legătură între popoare și culturi, promovând înțelegerea reciprocă și sentimentul apartenenței la identitatea europeană.

Politicile și inițiativele eficiente în materie de multilingvism pot multiplica oportunitățile de care beneficiază cetățenii. Competențele lingvistice sporesc șansele de a obține un loc de muncă, facilitează accesul la servicii și drepturi și consolidează solidaritatea prin îmbunătățirea dialogului intercultural și a coeziunii sociale.

În prezent, în UE există trei alfabete și 24 de limbi oficiale. Alte 60 de limbi sunt vorbite în mod curent în anumite regiuni sau de către grupuri specifice. Numărul limbilor vorbite în UE a sporit odată cu imigrația. Se estimează că, în momentul de față, pe teritoriul UE conviețuiesc cel puțin 175 de naționalități.

Diversitatea lingvistică este consacrată la articolul 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților este un element fundamental al Cartei. Aceasta interzice discriminarea împotriva grupurilor minoritare și impune respectarea diversității culturale, religioase și lingvistice în întreaga Uniune. Comisia se asigură că drepturile fundamentale și, în special, dreptul de a nu fi discriminat, sunt respectate atunci când se pune în aplicare legislația UE.

Însă statele membre au dreptul exclusiv de a defini sau de a recunoaște minoritățile naționale în interiorul frontierelor lor, inclusiv drepturile grupurilor minoritare la autodeterminare (așa cum se prevede în Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare a Consiliului Europei și în Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale). Acest drept se extinde la limbile naționale sau regionale ale minorităților.

Fiecare țară are un anumit grad de diversitate lingvistică și propriile modalități de gestionare a acestei diversități. Multe abordări pedagogice interesante pot fi găsite în regiunile bilingve și în clasele multilingve din Europa. Eurydice, rețeaua Uniunii Europene care grupează unitățile naționale în vederea analizării sistemul educativ, este stabilită în toate țările participante la programul Erasmus+. În raportul său din 2017 privind datele-cheie referitoare la predarea limbilor în școlile din Europa, rețeaua a inclus măsuri de sprijin pentru predarea limbilor regionale sau minoritare. O publicație recentă a Eurydice oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor luate de autoritățile din domeniul educației pentru a sprijini predarea limbilor regionale și minoritare în școli.

Cum încurajează UE diversitatea lingvistică

În fiecare an, la data de 26 septembrie, cu ocazia Zilei europene a limbilor, Comisia, Consiliul Europei, Centrul european pentru limbi moderne, instituții lingvistice și cetățeni din toată Europa își unesc forțele pentru a promova diversitatea lingvistică și învățarea limbilor străine. Această inițiativă sărbătorește diversitatea lingvistică printr-o serie de evenimente și activități.

Programele UE din domeniul educației și culturii vor continua, în buna lor tradiție, să sprijine proiectele de învățare a limbilor străine. Cu ajutorul unor programe de finanțare precum Erasmus+ și Europa Creativă, Uniunea Europeană sprijină învățarea limbilor și diversitatea lingvistică, organizând, de exemplu, programe de mobilitate, proiecte de cooperare și inițiative precum Capitalele culturale europene. Datorită acestor programe, multe proiecte de succes promovează învățarea și vizibilitatea limbilor regionale și minoritare în Europa. Câteva exemple pot fi găsite în raportul Eurydice privind predarea limbilor regionale sau minoritare în școlile din Europa.

În plus, programul Europa Creativă sprijină traducerea literară, pentru a permite un acces mai larg la opere literare importante și pentru a menține diversitatea lingvistică în UE.