Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Livelli ta’ edukazzjoni

L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jorganizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom skont livelli komuni. Skopri x’qed tagħmel l-UE biex tikseb l-EEA f’kull livell u tip ta’ edukazzjoni.

Slide

Esplora l-inizjattivi tal-UE skont il-livell tal-edukazzjoni

Edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal

L-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal tirreferi għal kwalunkwe arranġament regolat li jipprovdi edukazzjoni u kura għat-tfal mit-twelid sal-età obbligatorja tal-iskola primarja.

Edukazzjoni skolastika

L-UE taħdem mal-Istati Membri tagħha biex tappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi edukattivi skolastiċi nazzjonali ta’ kwalità u tippromwovi l-kollaborazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ tħassib komuni.

Edukazzjoni għolja

L-UE tikkoopera mal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u mal-Istati Membri biex taċċellera t-trasformazzjoni ta’ sistema ta’ edukazzjoni għolja miftuħa u inklużiva fl-Ewropa.

Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali

L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jippreparaw lin-nies għax-xogħol u jiżviluppaw il-ħiliet taċ-ċittadini biex jibqgħu impjegabbli u jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-ekonomija.

Tagħlim għall-adulti

It-tagħlim għall-adulti jirreferi għal firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ tagħlim formali u informali - kemm ġenerali u kif ukoll vokazzjonali - għall-adulti wara li jkunu ħallew l-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali.