Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Skeda informattiva - Linji gwida għall-għalliema u għall-edukaturi dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni u l-promozzjoni tal-litteriżmu diġitali permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Bħala inizjattiva ewlenija tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali (2021-2027), il-linji gwida jappoġġjaw lill-għalliema u lill-edukaturi fl-indirizzar tas-suġġetti urġenti tad-diżinformazzjoni u l-litteriżmu diġitali fil-klassi.

Available languages (1)

Maltese