Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Suġġetti ta’ fokus

L-Unjoni Ewropea qablet dwar sett ta’ suġġetti ta’ fokus taż-ŻEE. Dawn se jiggwidaw il-ħidma tagħha mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati biex tinkiseb iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

Slide

Suġġetti ta’ fokus taż-ŻEE

Għalliema, trainers u mexxejja tal-iskejjel

L-UE qed taħdem biex tivvalorizza mill-ġdid il-professjonijiet tat-tagħlim u biex tipprovdi lill-għalliema, lit-trainers u lill-mexxejja tal-iskejjel kollha opportunitajiet ta’ edukazzjoni inizjali u żvilupp professjonali ta’ kwalità għolja.

Edukazzjoni diġitali

L-UE qed tippromwovi l-iżvilupp ta’ ekosistema tal-edukazzjoni diġitali Ewropea bi prestazzjoni għolja u qed tfittex li ssaħħaħ il-kompetenzi u l-ħiliet taċ-ċittadini għat-tranżizzjoni diġitali.

Edukazzjoni ekoloġika

Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-UE hija li s-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ jiġi mħeġġeġ jieħu azzjoni biex jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika u jsaħħaħ il-kompetenzi tas-sostenibbiltà tal-istudenti kollha.

Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni fid-dinja

Insaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi u reġjuni fid-dinja u t-tkomplija tal-promozzjoni tal-Ewropa bħala sieħba għall-edukazzjoni.