Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Qafas Strateġiku

Il-qafas strateġiku taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni jippromwovi l-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-partijiet ikkonċernati ewlenin u jippermetti l-monitoraġġ tal-progress lejn il-kisba tal-viżjoni kollettiva tagħhom.

X’inhu l-qafas strateġiku?

Il-qafas strateġiku taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni ġie stabbilit biex jagħti struttura lill-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u l-partijiet ikkonċernati ewlenin biex tinkiseb il-viżjoni kollettiva tagħhom.

Il-qafas jagħmel dan permezz ta’

 • it-tisħiħ tal-mezzi ta’ kooperazzjoni politika u tal-kuntatt mal-partijiet ikkonċernati biex jitħeġġeġ l-involviment tagħhom fl-inizjattiva
 • it-tisħiħ tas-sinerġiji ma’ inizjattivi rilevanti oħra, inklużi ż-Żona Ewropea tar-Riċerka u l-Proċess ta’ Bolonja
 • l-identifikazzjoni ta’ miri u indikaturi biex jiggwidaw ix-xogħol u jimmonitorjaw il-progress lejn il-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
 • it-trawwim tal-integrazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-proċess tas-Semestru Ewropew

X’irridu niksbu flimkien?

Għandhom jintlaħqu s-seba’ miri li ġejjin biex iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni titwettaq bis-sħiħ.

Sal-2025

 • tal-anqas 60% tal-gradwati reċenti mill-VET għandhom jibbenefikaw minn esponiment għal tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol tul l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tagħhom
 • tal-inqas 47% tal-adulti bejn il-25 u l-64 sena għandhom ikunu pparteċipaw f’tagħlim matul l-aħħar 12-il xahar

Sal-2030

 • inqas minn 15% ta’ dawk li għandhom 15-il sena għandhom ikunu mingħajr ħiliet suffiċjenti fil-qari, il-matematika u x-xjenza
 • inqas minn 15% ta’ dawk fit-tmien sena għandhom ikunu studenti b’livell baxx ta’ ħiliet fil-litteriżmu fil-kompjuter u fl-informazzjoni
 • tal-inqas 96% tat-tfal bejn 3 snin u l-età meta jibdew l-edukazzjoni primarja obbligatorja għandhom jipparteċipaw f’edukazzjoni u kura bikrija.
 • inqas minn 9% tal-istudenti għandhom jitilqu l-edukazzjoni u t-taħriġ qabel iż-żmien
 • tal-inqas 45% ta’ dawk bejn il-25 u l-34 sena għandu jkollhom kwalifika ta’ edukazzjoni għolja

Għal aktar informazjoni aqra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ

Kif isseħħ il-kooperazzjoni?

Sal-2025, il-qafas strateġiku se jżomm il-metodi eżistenti kollha ta’ tagħlim bejn il-pari bejn l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati. Dawn jinkludu

 • Gruppi ta’ Ħidma magħmulin minn esperti maħturin mill-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati ewlenin
 • attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari ospitati minn Stat Membru biex jintwerew l-aħjar prattiki eżistenti fil-livell nazzjonali jew biex jesploraw kwistjoni partikolari ma’ Stati Membri oħra
 • rieżamijiet bejn il-pari li jinvolvu grupp ta’ Stati Membri u li jipprovdi gwida lil Stat Membru ieħor dwar sfida nazzjonali speċifika
 • konsulenza bejn il-pari li tlaqqa’ flimkien pari b’esperjenza minn għadd żgħir ta’ amministrazzjonijiet nazzjonali biex jipprovdu pariri dwar it-tfassil jew l-implimentazzjoni ta’ politika bħala rispons għal sfida nazzjonali speċifika

Tgħallem aktar dwar il-gruppi ta’ ħidma

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Flimkien ma’ dawn il-mezzi għall-kooperazzjoni, il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ jirrapporta dwar il-progress li sar lejn il-miri u l-indikaturi relatati mal-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

Skopri aktar dwar il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Il-proċess tas-Semestru Ewropew

L-analiżi li tinsab fil-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tikkontribwixxi għall-evalwazzjoni ta’ progress soċjoekonomiku usa’ mill-Istati Membri permezz tal-proċess tas-Semestru Ewropew.

Tgħallem aktar dwar is-Semestru Ewropew

Is-Summit Ewropew dwar l-Edukazzjoni

Is-Summit Ewropew dwar l-Edukazzjoni jaġixxi wkoll bħala forum għall-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati biex jikkooperaw u jiskambjaw l-aħjar prattiki fil-politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Skopri s-Summit Ewropew dwar l-Edukazzjoni