Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Infografika - Linji gwida għall-għalliema u għall-edukaturi dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni u l-promozzjoni tal-litteriżmu diġitali permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Interessat li tesplora kif tista’ tgħin lill-istudenti jsaħħu l-ħiliet tal-litteriżmu diġitali tagħhom u tingħatalhom is-setgħa biex jindirizzaw id-diżinformazzjoni? Il-Kummissjoni Ewropea, flimkien ma’ grupp ta’ esperti, żviluppaw linji gwida għall-għalliema u l-edukaturi tal-primarja u tas-sekondarja biex jgħinu liż-żgħażagħ jirnexxu fid-dinja diġitali.

Available languages (1)

Maltese