Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Az európai oktatási térség bemutatása

Az európai oktatási térség kiépítésére irányuló kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió tagállamai közösen ellenállóbbá és befogadóbbá tudják tenni oktatási és képzési rendszereiket.

Miért dolgozunk az európai oktatási térség kiépítésén?

Az oktatás a személyes kiteljesedés, a foglalkoztathatóság, valamint az aktív és felelősségteljes polgári szerepvállalás alapja, és elengedhetetlen az európai társadalmak és gazdaságok életképessége szempontjából. A szociális jogok európai pillére értelmében mindenkinek jogában áll hozzáférni minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz.

A Covid19-világjárvány is rávilágított arra, mennyire fontos megakadályozni, hogy a tanulást és készségfejlesztést gátló strukturális akadályok kihassanak az emberek elhelyezkedési kilátásaira és társadalmi részvételére.

Az európai oktatási térség szinergiát fog alkotni az európai készségfejlesztési programmal és az Európai Kutatási Térséggel a tudás hasznosítása érdekében. A cél az, hogy Európa helyreállításának és gazdasági jólétének a tudás legyen az alapja.

Az együttműködés kiemelt területei

Az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai az alábbi területekre összpontosítanak az európai oktatási térséggel kapcsolatos közös jövőképük megvalósítása során:

Az EU tevékenységei a különböző oktatási területeken:

Az európai oktatási térség kialakításának felgyorsítása

Az európai oktatási térség létrehozásának ötletét az európai vezetők először a 2017. évi göteborgi (Svédország) szociális csúcstalálkozón hagyták jóvá. Az első intézkedéscsomagot 2018-ban és 2019-ben fogadták el.

A több évtizedes szoros együttműködés eredményeként már eddig is jelentős eredmények születtek:

  • A gyermekek csaknem 95%-a vesz részt kisgyermekkori nevelésben négyéves kortól.
  • A fiatal felnőttek több mint 40%-a szerez felsőfokú képesítést.
  • A fiatalok majdnem 90%-a úgy fejezi be a tanulmányait, hogy vagy felső középfokú végzettséget szerzett, vagy beiratkozott valamilyen képzési programba.
  • Az Erasmus+ programban részt vevő diplomások 80%-ának sikerül a diploma megszerzését követő 3 hónapon belül elhelyezkednie.

Ezek az eredmények számottevő előrelépésről tanúskodnak, de további erőfeszítésekre van szükség, elsősorban az alábbiak vonatkozásában:

  • az olvasási, matematikai és természettudományos készségek terén gyengén teljesítő 15 évesek aránya;
  • a felnőttek tanulási tevékenységekben való részvétele.

A Bizottság 2020 szeptemberében közleményben vázolta fel az európai oktatási térségre vonatkozó megújult jövőképét és a térség kiépítéséhez szükséges konkrét intézkedéseket.

Erre válaszul az Európai Unió Tanácsa 2021 februárjában állásfoglalást tett közzé az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030).

A Bizottság 2022 novemberében jelentést adott ki az európai oktatási térség megvalósítása terén elért eredményekről, amelyben ismertette az addig elvégzett munkát és a megoldandó kihívásokat.

A következő lépések

A Bizottság 2023-ban fel fogja kérni a tagállamokat és a többi érdekelt felet, hogy vegyenek részt az európai oktatási térség félidős felülvizsgálatában. A cél az első évek tanulságainak összegzése és a 2025-ig tartó következő szakasz teendőinek és feladatainak meghatározása.

A Bizottság a tervek szerint 2025-ben átfogó jelentést készít az európai oktatási térségről.

A stratégiai keretrendszer

Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere hozzá fog járulni az európai oktatási térség kiépítéséhez, mert:

  • támogatja az uniós tagállamok oktatási és képzési rendszereinek megreformálását;
  • erősebb szinergiákat hoz létre más szakpolitikai területekkel, például a kutatással és innovációval, a szociálpolitikával, a foglalkoztatással és az ifjúságüggyel, valamint az uniós finanszírozási eszközökkel; mindez hozzájárul a tagállami reformok hatékonyabb támogatásához;
  • célértékeket és mutatókat határoz meg, hogy irányt szabjon a munkának és lehetővé tegye az előrehaladás nyomon követését.

A stratégiai keretrendszer biztosítja az alapvető struktúrát, amelynek révén a tagállamok és a legfontosabb érdekelt felek együttműködhetnek egymással közös jövőképük megvalósítása érdekében.

A tagállamok oktatási és képzési rendszereinek tartalma és szerkezete továbbra is az illetékes állami és/vagy regionális intézmények hatáskörébe tartozik.