Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS)

Mi az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer? 

Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS) az európai felsőoktatási térség eszköze. Célja, hogy átláthatóbbá, összehasonlíthatóbbá tegye a felsőfokú tanulmányokat EU-szerte. Ez elősegíti a hallgatói mobilitást a térség országaiban, valamint a külföldi képesítések és tanulmányi időszakok elismerését. 

Az ECTS lehetővé teszi, hogy egy felsőoktatási intézmény beszámítsa az egy másik felsőoktatási intézményben megszerzett krediteket. Az ECTS-kreditek a tanulmányi eredményeket és az azok eléréséhez szükséges munkát tükrözik. 

A rendszer növeli a hallgatók tanulmányi programjainak rugalmasságát és megkönnyíti a felsőoktatási programok tervezését, végrehajtását és értékelését. A bolognai folyamat központi eszköze, amelynek célja, hogy nemzetközi szinten összehasonlíthatóbbá tegye a nemzeti oktatási rendszereket. Az ECTS más dokumentumok, köztük az oklevélmelléklet értelmezését és használatát is megkönnyíti a különböző országokban. 

Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszert az európai felsőoktatási térség országainak többsége bevezette, és a térségen kívül is egyre több ország alkalmazza. 

Miért van szükség az európai kreditátviteli rendszerre?

A nemzeti felsőoktatási rendszerek közötti különbségek problémákat okozhatnak a külföldi képesítési és mobilitási időszakok elismerésében. A kérdés kezelését nagyban elősegíti, ha jobban megértjük, mennyire eredményesek az egyes tanulmányi programok a hallgatók által elsajátított ismeretek és készségek tekintetében, és hogy ez milyen összefüggésben van a tanulmányi programok intenzitásával, a diákokra nehezedő munkateherrel. 

Az ECTS a különböző típusú tanulási folyamatok – így pl. az egyetemi tanulmányok és a munkaalapú tanulás – ötvözését is lehetővé teszi ugyanazon a tanulmányi programon belül vagy hosszabb távon, egész életen át tartó tanulás révén.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Egy teljes évi tanulmányi vagy munkaprogram 60 ECTS-kreditet ér. Az átlagos tanév során ezek a kreditek rendszerint több, kisebb modulra vannak lebontva. A tipikus rövid képzési ciklus jellemzően 90–120 ECTS-kreditet foglal magában. Az első ciklus (alapfokozat) 180–240 ECTS-kredit összegyűjtését jelenti.

A második ciklus (mesterfokozat) általában pluszban 90–120 ECTS-kreditet tesz ki. A harmadik ciklus (PhD fokozat) esetében a teljesítendő ECTS-kreditek száma változó. 

Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer a felsőoktatási intézmények közötti hallgatói mobilitás támogatásának eszköze. A kurzuskatalógusok, a tanulmányi megállapodások és a tanulmányi átiratok megkönnyítik a külföldi mobilitási időszak alatt megszerzett kreditek elismerését és átvitelét. Az ECTS felhasználói útmutató (magyarul egyelőre nem érhető el) részletesen ismerteti a rendszert és annak alkalmazását.