Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Integracija izbjeglica i migranata u obrazovanje i osposobljavanje

Učenici migrantskog ili izbjegličkog podrijetla često imaju poteškoća u prilagođavanju novom okruženju za učenje.

Smjernice i razmjena dobre prakse mogu pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima da ispune potrebe učenika u sve raznolikijim razredima u kojima se govori sve više jezika.

Europska komisija od 2016. podupire države članice EU-a u nastojanjima da integriraju migrante u svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja, i to od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja.

Kako EU podupire integraciju izbjeglica i migranata?

Prioritetna područja

Komisija je u studenome 2020. donijela akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021. – 2027., kojim se promiče uključivanje na svim društvenim razinama u kojem, među ostalim, sudjeluju migrantske i lokalne zajednice, poslodavci, civilno društvo i sve razine vlasti. U akcijskom planu ističe se važnost pružanja ciljane potpore u svim fazama integracije.

Iako su za oblikovanje i provedbu socijalnih politika u prvome redu odgovorne nacionalne vlade, EU ima važnu ulogu jer podupire države članice financiranjem, smjernicama i poticanjem važnih partnerstava. Jedan je od glavnih ciljeva uključivo obrazovanje i osposobljavanje od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja, pri čemu se posebno radi na bržem priznavanju kvalifikacija i učenju jezika, uz potporu iz fondova EU-a.

Aktivnosti uzajamnog učenja

Kako bi pomogla u integraciji izbjeglica i migranata, Komisija kroz aktivnosti uzajamnog učenja olakšava razmjenu dobre prakse među državama članicama EU-a.

Te aktivnosti promiču i umrežavanje oblikovatelja politika te im olakšavaju suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima.

Od 2016. do 2018. u okviru posebnih aktivnosti uzajamnog učenja raspravljalo se o sljedećim temama:

  • jezična procjena i integracija maloljetnika bez pratnje putem obrazovanja 
  • prihvat novopristiglih migranata i procjena prethodnog školovanja
  • priznavanje kvalifikacija izbjeglica
  • međukulturni dijalog kao sredstvo za rješavanje pitanja migracija, izbjeglica i tražitelja azila u kontekstu obrazovanja
  • jezična i kulturna raznolikost
  • integracijske politike za migrante – načela, izazovi i praksa.

Komisija osim toga nudi ciljane stručne savjete putem uzajamnog savjetovanja za potporu reformama politika u državama članicama, primjerice u vezi s integracijom novopristiglih učenika migranata u škole.

Uzajamno savjetovanje može zatražiti svaka država članica, a zatim uključeni oblikovatelji politika iz drugih nacionalnih uprava i neovisni stručnjaci na participativnoj radionici traže rješenja za nacionalne izazove.

Potpora u okviru programa Erasmus+

Putem programa Erasmus+ Komisija financira projekte i druge aktivnosti za integraciju migranata u sve sektore obrazovanja i osposobljavanja. 

Internetska potpora za integraciju

Mreža SIRIUS za obrazovanje migranata

Europska komisija sufinancira mrežu SIRIUS za obrazovanje migranata. Mreža podupire obrazovanje djece i mladih migrantskog podrijetla strateškim aktivnostima na nacionalnoj i međunarodnoj razini te, uz migrante i izbjeglice, okuplja istraživače, oblikovatelje politika i odgojno-obrazovne djelatnike koji rade s migrantima. 

School Education Gateway

Portal School Education Gateway, koji se financira u okviru programa Erasmus+, omogućuje odgojno-obrazovnim djelatnicima da razmjenjuju informacije i materijale (primjerice članke i nastavne planove) i pristupaju uslugama kao što su internetski tečajevi o uključivanju, kulturnoj raznolikosti i integraciji novopristiglih učenika migranata.

Platforma eTwinning

Platforma eTwinning preko alata informacijske i komunikacijske tehnologije povezuje škole Europe te njihovim ravnateljima i osoblju nudi mogućnost razmjene iskustava i pružanja uzajamne pomoći. 

Mrežna jezična potpora u okviru programa Erasmus+

Komisija je za više od 100 000 izbjeglica i novopristiglih migranata omogućila pristup mrežnoj jezičnoj potpori. Ta inicijativa pomaže pojedincima da nauče jezik zemlje domaćina te se lakše integriraju u društvo. 

Masovni otvoreni internetski tečajevi

Komisija je naručila i studiju u kojoj se ocjenjuje prikladnost masovnih otvorenih internetskih tečajeva (MOOC) i besplatnih alata za digitalno učenje za uključivanje migranata i izbjeglica.

Na stranici MOOCs4inclusion dostupan je katalog odabranih inicijativa, koje su razvrstane prema vrsti i svrsi.

Ostala potpora u okviru programa Erasmus+

Strateška partnerstva potiču razvoj inovacija u obrazovnoj praksi i promiču transnacionalnu suradnju.

Program Erasmus+ podupire i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju u partnerskim zemljama koje su posebno pogođene posljedicama migracija. 

 

Potpora za osobe pogođene ruskom invazijom na Ukrajinu

Europska komisija odlučna je u namjeri da u ovim iznimno teškim vremenima ukrajinskom narodu pruži potporu i svu dostupnu pomoć u području obrazovanja i osposobljavanja u širem smislu.