Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A menekültek és migránsok beilleszkedése az oktatási és képzési rendszerekbe

A menekült vagy migráns hátterű diákok gyakran nehezen alkalmazkodnak az új tanulási környezethez.

Az oktatási és képzési szakembereknek úgy kell kielégíteniük a diákok tanulási igényeit, hogy közben az osztályok egyre sokszínűbbé és többnyelvűvé válnak. Fontos tehát, hogy ezzel kapcsolatban iránymutatások álljanak rendelkezésükre, és hogy e téren meg tudják osztani egymással bevált módszereiket.

Az Európai Bizottság 2016 óta támogatja az uniós tagállamokat arra irányuló erőfeszítéseikben, hogy elősegítsék a migránsok oktatási és képzési rendszerekbe történő beilleszkedését, a koragyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve egészen a felsőoktatásig.

Mit tesz az EU a menekültek és migránsok beilleszkedéséért?

Kiemelt területek

A Bizottság 2020 novemberében elfogadta az integrációról és a befogadásról szóló cselekvési tervet (2021–2027), a cselekvési terv az integráció elősegítése érdekében olyan, a társadalom egészére kiterjedő megközelítés alkalmazását szorgalmazza, amely többek között a migránsok és a helyi közösségek, a munkáltatókat, a civil társadalom, valamint az összes kormányzati szint részvételére épül. A cselekvési terv hangsúlyt helyez arra, hogy a menekültek és a migránsok a folyamat minden szakaszában célzott támogatást kapjanak.

Bár elsősorban a nemzeti kormányok felelősek a szociálpolitikák kialakításáért és végrehajtásáért, az EU kulcsszerepet játszik a tagállamok támogatásában a finanszírozás, az iránymutatás kidolgozása és a vonatkozó partnerségek előmozdítása révén. Az egyik legfontosabb feladat, amelyet az EU forrásokkal támogat, olyan inkluzív oktatás és képzés biztosítása kisgyermekkortól a felsőoktatásig, amelynek középpontjában a képesítések gyorsabb elismerése és a nyelvtanulás áll.

Egymástól való tanulásra szolgáló tevékenységek

A menekültek és migránsok beilleszkedésének elősegítése érdekében a Bizottság kölcsönös tanulási tevékenységek keretében mozdítja elő a bevált gyakorlatok uniós tagállamok közötti cseréjét.

Ezek a tevékenységek a politikai döntéshozók közötti hálózatépítést is elősegítik, és lehetővé teszik számukra, hogy jobban kezeljék az aktuális és jövőbeli kihívásokat.

2016 és 2018 között az alábbi témák kerültek megvitatásra azoknak a célzott tevékenységeknek a keretében, amelyek az egymástól való tanulást hivatottak elősegíteni:

  • a kísérő nélküli kiskorúak nyelvi értékelése és integrálása az oktatás révén 
  • az újonnan érkezett migránsok fogadása és iskolázottságuk szintjének felmérése
  • a menekültek képesítéseinek elismerése
  • a kultúrák közötti párbeszéd, mint olyan eszköz, amely elősegíti a migrációval és a menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos kérdések megvitatását az oktatás során
  • nyelvi és kulturális sokszínűség
  • integrációs politikák a migránsok számára – alapelvek, kihívások és módszerek

A fentieken túlmenően a Bizottság partneri tanácsadás útján célzott szakértői tanácsadással támogatja a tagállami szakpolitikai reformokat, például az újonnan érkezett migráns diákok iskolai integrációja terén.

Ilyen találkozóra bármely tagállam kérésére sor kerülhet. A műhelytalálkozó keretében más tagállamok politikai döntéshozói és független szakértők közösen keresnek megoldásokat a nemzeti kihívásokra.

Az Erasmus+ révén nyújtott támogatás

Az Erasmus+ programon keresztül a Bizottság többek között olyan projekteket és tevékenységeket finanszíroz, amelyek a migránsok beilleszkedését szolgálják az oktatás és képzés valamennyi területén. 

A beilleszkedést előmozdító online támogatás

A migránsok oktatásával foglalkozó SIRIUS hálózat

Az Európai Bizottság társfinanszírozást nyújt a migránsok oktatásával foglalkozó SIRIUS hálózatnak. A hálózat nemzeti és nemzetközi szintű stratégiai tevékenységek révén támogatja a migráns hátterű gyermekek és fiatalok oktatását, amelyben a migránsok oktatása terén tevékenykedő kutatók, politikai döntéshozók és szakemberek, valamint magukat a migránsokat és menekültek is részt vesznek. 

School Education Gateway

Az Erasmus+ program keretében finanszírozott School Education Gateway portál lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy információt cseréljenek, segédanyagokat (például cikkeket és óraterveket) osszanak meg egymással, és hozzáférjenek a befogadás, a kulturális sokszínűség és az újonnan érkezett migráns diákok osztálytermi integrálása témájával kapcsolatos szolgáltatásokhoz, pl. online tanfolyamokhoz.

eTwinning platform

Az eTwinning platform IKT-eszközökkel kapcsolja össze az európai iskolákat, és lehetőséget biztosít a nevelési-oktatási intézményvezetők és szakemberek számára a tapasztalatcserére és a kölcsönös segítségnyújtásra. 

Erasmus+ online nyelvi támogatás

A Bizottság eddig már több mint 100 000 menekült és újonnan érkezett migráns számára tette lehetővé, hogy online nyelvi támogatást vegyenek igénybe. A kezdeményezés lehetőséget kínál a helyi nyelv elsajátítására, így segítve elő, hogy az érintettek könnyebben beilleszkedjenek a befogadó ország társadalmába. 

Virtuális szabadegyetem

A Bizottság megbízásából tanulmány készült, amely azt vizsgálja, hogy melyek azok a virtuális szabadegyetemi kurzusok és ingyenes digitális oktatási anyagok, amelyek alkalmasak arra, hogy elősegítsék a migránsok és menekültek beilleszkedését.

A MOOCs4inclusion portálon megtalálható a kiválasztott kezdeményezések – típus és cél alapján kategóriákba sorolt – katalógusa.

Az Erasmus+ révén nyújtott egyéb támogatás

A stratégiai partnerségek  elősegítik innovatív oktatási módszerek kidolgozását és előmozdítják a transznacionális együttműködést.

Az Erasmus+ program ezenfelül a felsőoktatásban történő kapacitásépítést is támogatja azokban a partnerországokban, ahol jelentős következményei vannak a migrációnak.