Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A menekültek és migránsok beilleszkedése az oktatási és képzési rendszerekbe

A menekült vagy migráns hátterű diákok gyakran nehezen alkalmazkodnak az új tanulási környezethez.

Az oktatási és képzési szakembereknek úgy kell kielégíteniük a diákok tanulási igényeit, hogy közben az osztályok egyre sokszínűbbé és többnyelvűvé válnak. Fontos tehát, hogy ezzel kapcsolatban iránymutatások álljanak rendelkezésükre, és hogy e téren meg tudják osztani egymással bevált módszereiket.

Az Európai Bizottság 2016 óta támogatja az uniós tagállamokat arra irányuló erőfeszítéseikben, hogy elősegítsék a migránsok oktatási és képzési rendszerekbe történő beilleszkedését, a koragyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve egészen a felsőoktatásig.

Mit tesz az EU a menekültek és migránsok beilleszkedéséért?

Kiemelt területek

A Bizottság 2020 novemberében elfogadta az integrációról és a befogadásról szóló cselekvési tervet (2021–2027), a cselekvési terv az integráció elősegítése érdekében olyan, a társadalom egészére kiterjedő megközelítés alkalmazását szorgalmazza, amely többek között a migránsok és a helyi közösségek, a munkáltatókat, a civil társadalom, valamint az összes kormányzati szint részvételére épül. A cselekvési terv hangsúlyt helyez arra, hogy a menekültek és a migránsok a folyamat minden szakaszában célzott támogatást kapjanak.

Bár elsősorban a nemzeti kormányok felelősek a szociálpolitikák kialakításáért és végrehajtásáért, az EU kulcsszerepet játszik a tagállamok támogatásában a finanszírozás, az iránymutatás kidolgozása és a vonatkozó partnerségek előmozdítása révén. Az egyik legfontosabb feladat, amelyet az EU forrásokkal támogat, olyan inkluzív oktatás és képzés biztosítása kisgyermekkortól a felsőoktatásig, amelynek középpontjában a képesítések gyorsabb elismerése és a nyelvtanulás áll.

Egymástól való tanulásra szolgáló tevékenységek

A menekültek és migránsok beilleszkedésének elősegítése érdekében a Bizottság kölcsönös tanulási tevékenységek keretében mozdítja elő a bevált gyakorlatok uniós tagállamok közötti cseréjét.

Ezek a tevékenységek a politikai döntéshozók közötti hálózatépítést is elősegítik, és lehetővé teszik számukra, hogy jobban kezeljék az aktuális és jövőbeli kihívásokat.

2016 és 2018 között az alábbi témák kerültek megvitatásra azoknak a célzott tevékenységeknek a keretében, amelyek az egymástól való tanulást hivatottak elősegíteni:

  • a kísérő nélküli kiskorúak nyelvi értékelése és integrálása az oktatás révén 
  • az újonnan érkezett migránsok fogadása és iskolázottságuk szintjének felmérése
  • a menekültek képesítéseinek elismerése
  • a kultúrák közötti párbeszéd, mint olyan eszköz, amely elősegíti a migrációval és a menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos kérdések megvitatását az oktatás során
  • nyelvi és kulturális sokszínűség
  • integrációs politikák a migránsok számára – alapelvek, kihívások és módszerek

A fentieken túlmenően a Bizottság partneri tanácsadás útján célzott szakértői tanácsadással támogatja a tagállami szakpolitikai reformokat, például az újonnan érkezett migráns diákok iskolai integrációja terén.

Ilyen találkozóra bármely tagállam kérésére sor kerülhet. A műhelytalálkozó keretében más tagállamok politikai döntéshozói és független szakértők közösen keresnek megoldásokat a nemzeti kihívásokra.

Az Erasmus+ révén nyújtott támogatás

Az Erasmus+ programon keresztül a Bizottság többek között olyan projekteket és tevékenységeket finanszíroz, amelyek a migránsok beilleszkedését szolgálják az oktatás és képzés valamennyi területén. 

A beilleszkedést előmozdító online támogatás

A migránsok oktatásával foglalkozó SIRIUS hálózat

Az Európai Bizottság társfinanszírozást nyújt a migránsok oktatásával foglalkozó SIRIUS hálózatnak. A hálózat nemzeti és nemzetközi szintű stratégiai tevékenységek révén támogatja a migráns hátterű gyermekek és fiatalok oktatását, amelyben a migránsok oktatása terén tevékenykedő kutatók, politikai döntéshozók és szakemberek, valamint magukat a migránsokat és menekültek is részt vesznek. 

School Education Gateway

Az Erasmus+ program keretében finanszírozott School Education Gateway portál lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy információt cseréljenek, segédanyagokat (például cikkeket és óraterveket) osszanak meg egymással, és hozzáférjenek a befogadás, a kulturális sokszínűség és az újonnan érkezett migráns diákok osztálytermi integrálása témájával kapcsolatos szolgáltatásokhoz, pl. online tanfolyamokhoz.

eTwinning platform

Az eTwinning platform IKT-eszközökkel kapcsolja össze az európai iskolákat, és lehetőséget biztosít a nevelési-oktatási intézményvezetők és szakemberek számára a tapasztalatcserére és a kölcsönös segítségnyújtásra. 

Erasmus+ online nyelvi támogatás

A Bizottság eddig már több mint 100 000 menekült és újonnan érkezett migráns számára tette lehetővé, hogy online nyelvi támogatást vegyenek igénybe. A kezdeményezés lehetőséget kínál a helyi nyelv elsajátítására, így segítve elő, hogy az érintettek könnyebben beilleszkedjenek a befogadó ország társadalmába. 

Virtuális szabadegyetem

A Bizottság megbízásából tanulmány készült, amely azt vizsgálja, hogy melyek azok a virtuális szabadegyetemi kurzusok és ingyenes digitális oktatási anyagok, amelyek alkalmasak arra, hogy elősegítsék a migránsok és menekültek beilleszkedését.

A MOOCs4inclusion portálon megtalálható a kiválasztott kezdeményezések – típus és cél alapján kategóriákba sorolt – katalógusa.

Az Erasmus+ révén nyújtott egyéb támogatás

A stratégiai partnerségek  elősegítik innovatív oktatási módszerek kidolgozását és előmozdítják a transznacionális együttműködést.

Az Erasmus+ program ezenfelül a felsőoktatásban történő kapacitásépítést is támogatja azokban a partnerországokban, ahol jelentős következményei vannak a migrációnak. 

 

Az Ukrajna elleni orosz invázió által érintett személyek támogatása

Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy támogassa az ukrán népet, és minden rendelkezésre álló segítséget megadjon, többek között az oktatás és képzés területén, ebben a rendkívül megterhelő időszakban.